Marek Szweda – Eshop

Diagnostika

~ Energetická podstata člověka ~

Říká se, že vše je energií, tedy informačním polem o určitém potenciálu. Chceme-li se neustále rozvíjet, musíme věnovat svou pozornost směrem, kam chceme, abychom se v našem životě vydali. Chceme-li rozvíjet své smysly a vnímání reality, musíme věnovat do těchto aspektů života svou pozornost, svou vlastní energii, která dané aspekty života posílí, což nám umožní je poté rozeznat a následně s nimi aktivně pracovat.

Pokud vše je energií, pak jsme pouze těmi, kteří určují, jaký rozsah dané energie jsme schopni ve svých životech obsáhnout a s jakou energií jsme schopní pracovat. Buďte těmi, kteří věnují se rozvoji toho aspektu života, který považují ve svém životě za důležitý. Emoce a Psyché určují rozsah jednotlivých smyslů, které v našich životech zde používáme k prožití našich životů.

 

Životní energie Čchi
Čakerní systém
Aurické pole

Energetický systém člověka

Kdo uvědomí si propojení sebe sama na všech úrovních, pak již nebude přehlížet své nedostatky ani své dokonalosti, bude zkrátka a dobře rozvíjet se v celém rozsahu a dosáhne tak šťastného a prožitého života.

~ ZNÁZORŇUJE NÁŠ POTENCIÁL ŽÍT ~​

Představme si naši životní energii jako výkon běžně využívaných tužkových baterií. Každá baterie poskytuje určitý výkon, a pokud je ona baterie vybitá, již nám neposkytuje užitek. Stejně tak je to i s naším čakerním systémem.

~ VÝŽIVA NAŠEHO TĚLA, MYSLI, EMOCÍ, … ~​

Budeme-li mít náš energetický systém správně “nabitý”, můžeme tuto energii využívat ke všem činnostem, kterým se věnujeme v průběhu našich životů – k myšlení, fyzickému projevu, emocionální stabilitě, …

~ OBOUSMĚRNÝ INFORMAČNÍ PŘENOS ~​

Náš energetický systém je v neustálé výměně informací mezi námi a vnějším prožívaném prostředí. Tedy, neustále zde probíhá vzájemná interakce.

~ ZNÁZORŇUJE NAŠE DARY ~​

Každý má jedinečné životní dary, ať už jsme ony “dárkové balíčky” již otevřeli, nebo stále ony dary čekají na otevření. Vše již máme obsaženo v onom energetickém systému, jen záleží na tom, kdy je skutečně přijmeme.

~ JE TO NAŠE “ID” ~​

Kdekoliv v životě jdeme, ať už fyzicky, nebo skrze naše “duchovní tělo (astrálně)”, vždy jsme rozpoznáváni a vpouštěni do jednotlivých rovin na základě této “ID”. Čím rozvinutější energetický systém máme, tím více životních cest máme otevřených.

~ UDÁVÁ TO, KÝM JSME ~​

Vše, ať už je to fyzické tělo, ať už je to naše psychické a emocionální nastavení, ať už jsou to naše myšlenkové vzorce, či vzpomínky, vše je obsaženo v tomto systému.

~  ~​  ~​

Jsem pouze zprostředkovatel této diagnostiky pro Vás od osoby, která má mou nejvyšší důvěru. Sám jsem tento dar v mém životě obdržel a skrze vlastní zkušenosti, které na tento obraz byly navázány, vřele doporučuji tuto diagnostiku své podstaty každému, kdo hledá sám sebe, neboť aktivují se tímto procesy, které napomohou Vám k přijmutí a rozpomenutí si toho, kým jste, což Vás ve Vašem životě povede k naplnění toho, čím jste zde přišli obohatit tento svět.

„POKUD CHCETE NAJÍT TAJEMSTVÍ VESMÍRU, MUSÍTE MYSLET NA ENERGII, FREKVENCE A VIBRACE.”

Nicola Tesla