Marek Szweda – Eshop

Esence své vlastní Podstaty

~ Esence, jenž Vás probudí ~

V průběhu našich životů máme každý mnoho nástrojů, které můžeme využívat k tomu, abychom si navodili určitý stav vědomí. Nemusí to být nic odborného – navštivte Vaše dobré kamarády a cítíte se určitě skvěle, vymalujte si svůj domov, změňte svůj nábytek, a změna stavu Vašeho vědomí se změní, nakupte si posvátnou sošku, nebo “kouzelný” náramek, a Vaše nastavení se změní. Vše se mění na základě toho, jakou víru v to máte. Budete-li ve změně vidět příčinu problému, problém s tím bude vždy propojen a nikdy si tak sami nedovolíte využít potenciál oné změny, která nastala.

Proč o tom všem hovořím? Protože skrze vnější aspekty života přímo ovlivňujeme své vlastní vnitřní nastavení, které se zase jako kruh uzavírá v tom, že ono vnitřní nastavení se začne také projevovat zrcadlením v prostředí vnějším. A zde v tomto případě – když se budeme bavit o Esenci své vlastní Podstaty – to není jinak. Zda-li věříte v mou práci, která Vám může přinést užitek, pak ji využijte a zaručeně Vám pomůže, neboť víra je půl cesty k dosažení onoho cíle, kterým v tomto případě je napojení na svou vlastní podstatu skrze vnější stimuly formou vytvořené esence, která tento stav vědomí má v daném člověku probouzet.

Dané esence vytvářím na základe Bachových rostlinných esencí, které míchám ve stavu “napojení” na onu vyšší moudrost vědomí – řekl bych v mém jazyce, že se nechám vést Duchovními Mistry Života, kteří mi mohou pomoci formou intuice vybrat správné esence, vzájemně je míchat tak, aby vznikla harmonická frekvence dané esence pro daného člověka, přičemž jsou vykonávány jednotlivé obřady, které onu esenci ladí na tu nejvyšší potenciální užitnou hodnotu pro člověka, který po této esenci touží, jako po nástroji, který mu pomůže dosáhnout Změny.

Přírodní esence

K vytvoření základu jsou využívány známé přírodní rostlinné Bachovy esence, které v sobě obsahují sílu energie Země. – Jangová esence

Požehnání

V rámci jednotlivých obřadů a pod vedením mistrů vytvořená směs má v sobě zakódované informační pole, jenž umožňuje napojení sebe sama na svou vlastní podstatu. – Jinová esence

Víra

Vaše víra, bude-li v souladu Váš životní pohled na tuto službu, přinese Vám finální esenci, která je potřebná pro to, aby onen nástroj byl využit ve svém plném potenciálu.

Využití své vlastní esence

Jakmile se rozhodnete pro tuto metodu, jak získat stav celistvosti, tedy ryzosti bytí, dosažení svého plného projevu zde, tak již začínají být aplikované jednotlivé energetické informace ve Vašem energetickém poli, které Vás připraví, než Vaše esence dorazí do Vašich rukou. Ona příprava probíhá jak na vědomé úrovni, tak také podvědomé – skrze přijetí oné esence (jakožto krok objednávky – což je vyobrazením aktu rozhodnutí), kdy se začíná na nejniternější úrovni projevovat ona touha spojit se sám se sebou, mohou se Vám začít zdát různé sny, mohou se Vám začít stávat zajímavé nečekané situace, můžete narazit na článek, který Vám může pomoci přijmout sebe sama, je to různé – vězte však, že nemusíte konat nic, nemusíte nad ničím přemýšlet, nechte vše zkrátka v souladu s Vaším životem a sledujte sebe sama, než se Vám Vaše vlastní esence připraví a doručí. 😉 

Jakmile Vám připravená esence přijde, nechte ji nejdříve den ve Vašem vlastním pokoji – nechte ji přijmout Vaši auru, která je v daném pokoji obsažená – klidně ji noste u sebe, není to však nutné. Je to proto, že i ona esence musí se naladit na Vaši vlastní přítomnost – jednotlivé energie se pak začínají harmonizovat a poté skrze přijmutí daného stavu, ve kterém se právě nyní nacházíte, se začíná ona esence harmonizovat a nastavuje tak jednotlivé cesty, které v daném stavu vědomí můžete využít k napojení se na svou vlastní podstatu, kterou ona esence má ve Vás probouzet.

V žádném případě zde není žáden návod, stejně, jako není zde návod k tomu, jak tuto esenci připravit – jde to skrze duchovní sféru, jenž je daleko za oblasti lidského rozumu a proto žáden návod zde není. Stejně tak Vy můžete tuto esenci využít mnoha různými způsoby – můžete ji zcela vypít najednou a pak celý den meditovat, můžete si dávat každý den několik kapek do úst, můžete si je dávat do svého nápoje, není zde dán návod, neboť každý je jiný a každý potřebuje jinou formu vnějšího stimulu k tomu, aby daného cíle dosáhl. Někdo si bude tuto esenci vtírat do třetího oka, někdo na své srdce, někdo na své ruce, záleží vskutku jen na Vás, jak danou esenci využijete. Klidně danou esenci můžete zředit, není zde dáno, že musí být koncentrovaná právě v tomto přijatém balení – je to na Vaší vlastní víře a Vašem vlastním vedení, které povede k dosažení Vašich tužeb.

Spojením nástrojů přírody a nebes skrze víru člověka a jeho akt konání přináší lidem na celém světě dary nejvyšší. Využij toho, čeho chceš, neboť tvá volba určuje tvou víru v to, co jest.

Marek Szweda