Marek Szweda – Eshop

O meditaci

Abychom mohli praktikovat meditaci, musíme si nejdříve uvědomit, co to ve skutečnosti pro nás a pro naše okolí znamená. Ano – je důležité přijmout aspekt jednoty v rámci celku – tedy přijmout vnější svět jako součást světa niterního a naopak. Teprve poté je člověk schopen dosáhnout meditace – neboť je-li člověk vyrušován svým okolím, nebo svým vlastním nitrem, pak nikdy nedosáhne plného osvícení – můžeme říci buddhovství, neboť buddha znamená ten, jenž dosáhl osvícení a to nenastane, dokud člověk není v harmonii se světem, nebo si onu harmonii zkrátka na daný okamžik nedokáže sám vytvořit.

Každý člověk volí si v danou chvíli svého života kde a v jakém rozložení se právě nyní nachází – místo jako vnější aspekt, obsahuje nejen prostředí ve kterém se právě nacházíte, nejen okolní vůně, nejen okolní lidi, ale vše, co tvoří vnější svět, jehož jste právě nyní součástí. Za rozložení je zde považováno psychické, emocionální a zdravotní nastavení daného člověka, který právě nyní jest v daném časoprostoru. Právě, jakmile uvědomíte si vzájemnou souhru jednotlivých aspektů, které vytvářejí potenciál celku pro dané vědomí, poté můžeme tyto aspekty začít aktivně ovlivňovat – můžeme změnit své prostředí – můžeme jít do chrámů, kde meditují mniši a přidat se k nim, nebo můžeme navštívit svatá místa v přírodě, čímž aktivujeme aspekt vnějšího prostředí do jeho plného potenciálu, chceme-li dosáhnout vnějšího klidu pro praktikování meditace. Nastavíme-li si vnitřní prostředí a vnější necháme neposkvrněné, pak budou neustále přicházet z onoho vnitřního světa jednotlivé stimuly, které zkrátka budou narušovat celkovou harmonii daného “časoprostoru”.

Proto je vhodné být v celkové harmonii, která poskytne nám vhodné podmínky pro to, abychom začali praktikovat onu meditaci, ať už člověk jako meditaci považuje trénink koncentrace, vizualizace, aktivní tvorby, nebo studia toho, co je mu dovoleno a čím jest.

Trénink koncentrace
Modlitba
Ryzí moudrost

Co já považuji za meditaci

Za skutečnou meditaci považují dosáhnout stavu, kdy člověk začíná splývat se všemi svými jednotlivými částmi vědomí – tedy jednotlivými vrstvami své prapodstaty v rámci celistvého života. Je známo, že naše vědomí je součástí života, který lze z našeho lidského vnímání rozdělit do mnoha rovin existence, některé jsou známé jako fyzický svět, astrální svět, duchovní svět a tak dále… Lidské vědomí samo o sobě psychologové rozlišují také do mnoha různých rovin – nadvědomí, vědomí a podvědomí. Smyslem meditace, které já praktikuji je navázání “spojení” se všemi složkami, které mne tvoří, čímž začíná být aplikován princip jednoty a moudrost sebe sama začíná tak proplouvat skrze celý svět, čímž člověk sám dokáže obsáhnout onu harmonii, která se postupně začíná také projevovat ve vnějším světě skrze změnění světa vnitřního. Právě proto mnoho moudrých učitelů zde na Zemi kázalo “Změň sebe a změní se i tvé okolí”, ovšem samozřejmě to můžeme také obrátit: “Změň své okolí a změníš sebe sama” – právě ona vzájemná souhra umožňuje neuvěřitelné množství možností, které můžeme zažít, aplikovat, objevovat, ať už jde o cokoliv.

Někteří lidé mohou za meditaci považovat modlitbu – ovšem co znamená ve skutečnosti modlitba? Je to pouhé bezduché klanění se a prosby někomu, kdo je někde jinde? Nebo je to skutečné rozjímání a měnění své vlastní reality v tom nejhlubším nitru, kterého můžeme dosáhnout a skutečně se člověk onou modlitbou mění k obrazu svému, přičemž se začíná vnější svět stávat zrcadlem této změny? Co vidíte pod pojmem modlitby Vy? Co pro Vás modlitba znamená? Je to pro Vás tabu, nebo je to součástí Vašeho každodenního života? … Každý musí sám ohodnotit, co modlitba mu přináší – nepřináší-li ona modlitba danému člověku nic, pak je zbytečné ztrácet čas těmito modlitbami a začít třeba konat – neboť mnozí modlitbami ztratili své životy, aniž ve skutečnosti prožili by, co život jim nabízí.

Dalším tématem, které velmi úzce souvisí právě s meditacemi, tak je trénink koncentrace. Koncentrace, neboli umění pozornosti daného vědomí přináší člověku, jakožto velice důležitý nástroj, mnoho užitku. Samozřejmě se nyní nejedná o aplikaci pouze na dané techniky v rámci meditací, ale také o aplikaci do reálného fyzického života, kde skrze onu koncentraci může efektivně plnit své úkoly, naplňovat své sny, konat jednotlivé činnosti tak, aby byl využit jeho plný potenciál. Budeme-li se však věnovat tématu meditace, pak ona koncentrace umožňuje zažít efektivně jakékoliv transcendentální techniky, které Vám kdykoliv přijdou na mysl. Jakmile člověk ovládne umění koncentrace, pak ani v jiné úrovni vědomí není těžké se projevovat. Ano, například člověk v astrální rovině, který nemá ovládnutou základní úroveň koncentrace, ten neustále bude bloudit a přitom tam bude ztrácet sebe sama, neboť nedokáže se ukotvit v rámci dané reality. Tedy doporučuji umění koncentrace procvičovat kdykoliv je to vhodné. Jednotlivé techniky, jak dosáhnout mistrovství oné koncentrace, které Vám mohu ze své vlastní zkušenosti doporučit, můžete najít například v členské sekci, nebo si vezměte jakoukoliv knihu, která Vás zaujme. 😉

Aspekty vnějšího prostředí
Aspekty vnitřního prostředí
Dostupný potenciál

Vedené meditace Mistrů pro každého

Zde v tomto příspěvku se jedná pouze o náhled na to, co meditace vlastně pro daného člověka znamenají – tedy konkrétně pro mě. 🙂 Na mém e-shopu nebo na jednotlivých seminářích, či ve výukové sekci se aktivně věnuji “vedeným” meditacím, které vedou daného člověka takzvaně “step by step” neboli krok po kroku k tomu, aby obsáhli sebe sama na všech úrovních a začali chápat jednotlivé souvislosti svého vlastního života a začali tak postupně objevovat své vlastní možnosti realizace. Právě skrze ony vedené meditace jsem sám začal chápat ony souvislosti, začal jsem nacházet svůj vnitřní klid a také jsem začal žít v souladu sám se sebou. Neříkám, že jsem již dosáhnul onoho “buddhovství”, nýbrž jak sám s oblibou říkám – jsem na cestě k dosažení buddhovství, neboť kde je cesta, tam je i cíl.

Protože mi ony mistrovské meditace přinášejí takový užitek a neuvěřitelný přínos odbouráváním jednotlivých bloků a dogmat, která v sobě máme uloženy, tak jsem se rozhodl začít vytvářet osobní meditace pro každého člověka, který o to má zájem. Právě skrze zvuk lze velice dobře ovlivnit své vnější i vnitřní prostředí a člověk se může jednoduše ponořit, neboli se koncentrovat do toho, co daná meditace danému člověku v danou chvíli přináší. Neříkám, že ony meditace jsou pro každého – někdo se bojí sám sebe a pokud měl by se ponořit do svého vlastního nitra, bylo by mu z toho těžko. Takže nechám na každém, zda využije mé meditace, meditace někoho jiného, nebo meditace formou procházky v parku, kdy se zkrátka začne cítit býti v harmonii sám se sebou. Jak se říká – cest je mnoho, a je na každém, kterou si volí.

Meditace vytvářím na základě napojení na své “Vyšší vědomí”, které zkrátka ví, co v dané meditaci zaznít má. Není to tak, že existovaly by univerzální meditace, kterými každý dokáže nahlédnout do svého vlastního nitra. Někomu to zkrátka není dáno – někdo zvolil si cestu jinou a proto není zde univerzální meditace, jakožto není zde ani univerzální náboženství, ani univerzální pravidla toho, jak by se člověk ve svém životě měl chovat. Univerzální vždy není pro každou situaci, pro každého člověka, neboť každý člověk je unikátní, jedinečný a proto každá meditace, kterou vytvářím, je také určena pro daného člověka, který o ní žádá.

“Jakmile člověk dosáhne své vlastní životní harmonie, pak on sám otevírá si brány, které právě nyní otevřít chce. Toť svobodná vůle člověka toho, kdo onu vůli drží ve svých rukou.”

Marek Szweda