Marek Szweda – Eshop

Relaxační terapie

~ Relaxace ~ Uvolnění ~ Konzultace ~

Proces relaxační terapie uvolňuje určité zábrany, které každý z nás v sobě máme uložené. Mohou to být ty, které jsou v těch nejniternějších oblastech na úrovni vědomí, nebo jsou to “jen” ty povrchové na fyzické úrovni, které nám “brání” v dosažení stavu skutečné relaxace a přirozenosti Bytí. Není zde nikdo, kdo by zde byl zcela uvolněný, jinak by zde vlastně ani nebyl. Jsou zde však oblasti, které díky částečnému uvolnění, ať už na úrovni svalů, mysli, emocí nebo energií, nám dovolí dosáhnout určitého posunu ke zdraví, rozvoji a nových zkušeností/prožitků.

Existuje skutečně nepřeberné množství variant “terapií” nebo-li prací s vědomím člověka. Jednotlivých terapií je tolik, kolik je zde lidí… Skutečně! Můžeme se podívat na tradiční čínskou medicínu, můžeme sáhnout po lécích a léčebných postupech západní medicíny, můžeme navštívit šamany v amazonských pralesích, zajít se do kostela pomodlit, nebo si jen tak zajít na masáž, či lázně a wellness… Každý z nás má své určité preference a své vlastní zkušenosti, na které by samozřejmě měl brát ohled a pokud člověku dělá něco konkrétního dobře, pak by bylo skutečně nelogické se tomu vyhýbat! 🙂 Některé ze základních léčebných systémů a práci s vitalitou člověka jsem zapsal na blogu v rozsáhlejších článcích, avšak nyní se zde pojďme společně podívat, jak Vám mohu pomoci já osobně, pokud Vás to tedy zajímá! 😉

Akupresurní techniky

Stimulace vitality skrze akupresurní body
Aktivování rehabilitačních procesů
Akupresurní oblasti:
Rukou (dlaně)
Nohou (chodidla)
Vitální body celého těla

Uvolňující techniky

Uvolnění těla (masáž) a mysli
(výzdoba, hudba, aromaterapie)
Masážní techniky:
Relaxační celková masáž
Intuitivní masáž k vyřešení problémů
Techniky QI-GONG k uvolnění
Energetická harmonizace

Relaxace

Stav naprostého odpočinku
Psychická i fyzická pohoda
Forma meditace/rozjímání
Naladění na svou podstatu

Proces relaxační terapie

Relaxační terapie, kterou provozuji, je komplexní souhrn všech aspektů života, které já sám považuji za skutečně důležité, kterým důvěřuji a již jsou ověřeny samotnou praxí v reálném životě. Jedná se o souhru všech úrovní, ať už se jedná o prostředí vnější, vnitřní a samotný vztah mezi tímto vnitřním a vnějším prostředím. Proto zde uvedu jen základní “souhru”, která však s každým člověkem udává jinou “tóninu”, kterou právě ten daný člověk potřebuje k tomu, aby dosáhl stavu harmonie a mohl se tak oprostit od stresu, který prožívá, a který mu vlastně ve své podstatě zabraňuje posunout se ve svém životě zase o krok dále.

Samotná “terapie” má určité specifické části. První část tvoří samozřejmě uvítání a úvodní konverzace – můžeme si dát čaj a během toho Vám “aktivuji” vnitřní procesy skrze stimulaci tlakových neboli akupresurních bodů, které jsou umístěny na dlaních a nebo, pokud bude potřeba a samozřejmě i zájem ze strany návštěvníka, tak i na celém těle v určitých akupresurních bodech, jenž umožňují “energii” proudit. Můžeme to vnímat jako uvolnění svalového tonusu, stimulaci energetických drah, čaker a aurického pole, proudění krve, práci s lymfatickým systémem, … Dále již následuje samotná relaxační terapie (masáž), během které se Vám skrze určité fyziologické a energetické relaxační techniky navodí stav naprostého uvolnění a relaxace, kde za souhry relaxační hudby, vůně a samotné masáže, máte potenciál dosáhnout stavu vědomí, který Vám dovolí opustit veškeré napětí a stres z Vašeho každodenního života a tento dosažený stav Vám poté dovolí nahlédnout na tyto “problémy” z pohledu nezaujatého pozorovatele a skrze neutralizaci těchto “problémů” poté můžete nahlédnout do hlubších rovin, nebo si jen tak zkrátka dovolit uvolnění veškerého fyzického a psychického napětí, a jen si tento moment skutečně užívat. Právě tomuto je věnována třetí, poslední a vlastně ta nejdůležitější část – tou je samozřejmě stav naprostého uvolnění – jedná se o rozjímání, či odpočinek v daném prostředí a dosaženém stavu relaxace, kde se Vy sami můžete věnovat svým vědomím tomu, čemu chcete, ať je to pocit naplnění, nicoty, rozvoje vnímání, či skutečně jen vnímat relaxaci, je to čas čistě pro Vás.

Místo, čas, cena, kontakt

Viz aktuální informace u voucheru – odkaz vlevo. 🙂

Marek Szweda