Marek Szweda – Eshop

O spisech, jenž zapisuji

~ Moudrost Mistrů Života ~

“Udělejme si životy takové, jaké si opravdu přejeme a inspirujme tak ostatní.”

Na život se může nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Říká se, že když člověk příjme všechny úhly pohledu na život, uvidí nakonec celek takový, jaký skutečně je, nikoliv takový, jaký zdá se nám být, když jej vidíme pouze z našeho jediného úhlu pohledu. Působím v oblasti meditací a hledání informací ze svého nitra, neboť právě tam je uloženo vše, co potřebujeme vědět. Právě skrze tuto životní filosofii a životní cestu poznání, jenž začala můj život naplňovat mnoha zkušenostmi a mnoha prožitky, jsem začal v meditativním stavu, který nazývám “kreativní buddha” sepisovat texty, které by někteří nazvali jako svaté, duchovní, někteří jako kacířské, někteří jako motivační, někteří jako šílené. Všechny úhly pohledu mají něco do sebe, protože z každého úhlu pohledu se vždy najde část informací, která takovým dojmem na konkrétního člověka může působit.

Nabízím Vám zde několik základních úhlů pohledu na život, které jsem již sepsal v onom stavu “kreativního buddhy” skrze své vlastní nitro, které je naší studnicí poznání, získáme-li během svého života potřebné “klíče” k jejich odemčení. Právě ony “klíče” ke svým vlastním branám poznání získáte třeba četbou toho, co je uvedeno v těchto spisech. Jednotlivé spisy si můžete přečíst na samostatné stránce Projekt SIOMA X a nebo si je můžete společně s dalším zbožím objednat zde v eshopu. 🙂

Mistr Toruka

Tento spis jsem nazval
“Moudrosti každodenního života”
které přirovnal bych k taoistickým úvahám o životě.

Mistr Etiops

Tento spis jsem nazval 
“Základní příručka sebepoznání”
která nám v mnohém dává inspiraci pro náš rozvoj vědomí.

Mistr Itaniel I.

Tento spis jsem nazval
“Změna, jako prvotní princip poznání”
Popisuje v základu to, co nás v životech ovlivňuje ať už aktivně, tak pasivně a jak to využít.

Má moudrost, nebo moudrost Mistrů?

Povězte mi – když spisovatelé mají svou “múzu”, tedy ono napojení na zdroj dané inspirace, kdy mohou sepsat celé scénáře, mohou sepsat trilogie obsáhlých knih, nebo básník napíše své verše, aniž by musel nad něčím přemýšlet a cokoliv lovit ze své mysli, je to jejich vlastní informace, nebo je to napojení daného člověka na nějaký informační tok, který tyto informace danému člověku přispívá do života onou inspirací?

Ano, je velice obtížné určit, co je přímo od daného člověka, a co je od “vyšších” sil. Vědomí člověka, jak je známo se mnohdy rozděluje do několika rovin – zde zaujmeme stanovisko vůči svému nadvědomí. Ono nadvědomí je určitá hladina vědomí, které je spojeno s životem v celém svém rozsahu a tedy nám nabízí mnohé informace, mnohé prožitky a zkušenosti, které my sami jsme v průběhu svého života zkrátka a dobře prozatím nezažili. Přesto všechno, jakožto celistvé vědomí obsahuje nespočet projevů a inkarnací po celém světě a proto není nepřijatelné pro Vaší mysl, že tyto informace jsou zkrátka součástí daného člověka, neboť si to již někde odžil v rámci své inkarnace a tyto informace jsou tedy jejich vlastní součástí.

Jsou zde mnohé zdroje informací, na které se můžeme v rámci “channelingu” napojit – tento proces channelingu nazval bych empatií – ve velmi hluboké úrovni samozřejmě! 🙂 Člověk sám určuje, na co se v dané chvíli koncentruje – kam zaměřuje svou pozornost. Může se koncentrovat svou myslí, může se koncentrovat svými emocemi, může se koncentrovat na svůj prožitek – člověk sám tedy určuje, co v dané chvíli prožívá na základě své vlastní svobodné volby – proč to říkám? Protože člověk má neuvěřitelnou moudrost, kterou může aplikovat na svůj vlastní život, vezme-li onu moudrost do svých rukou. Na základě informací, které mi již byly sděleny jsou zde tři primární zdroje informací – Podstata sebe sama, kolektivní vědomí a vědomí Mistrů. To jsou tři hlavní informační zdroje, které může daný člověk ve svém životě využívat. Záleží jen a pouze na každém, čemu bude věnovat svou pozornost a jakou moudrost bude čerpat v rámci své vlastní životní cesty poznání zde na Zemi.

Jak onen proces čerpání ze svého nitra, nebo z těch jednotlivých informačních zdrojů funguje? Chcete si to vyzkoušet? Pak můžete si přečíst jednotlivé knížky, které všechny o tomto pojednávají, nebo se staňte součástí komunity Projektu Sioma X a studujte v rámci jednotlivých výukových kurzů, videí, prezentací a zkušeností ostatních! 🙂 

“Jakmile člověk nalezne sebe sama, poté může čerpat z nekonečné studnice poznání, která obohatí nejen daného člověka, jakožto projev své prapodstaty, nýbrž obohatí tím celý svět, ve kterém se právě nyní projevuje.”

Marek Szweda