FILOSOF

~ Životní role ~

Co pro mne znamená býti filosofem? … Je to životní cesta, jak postupně odkrývat, co život ve skutečnosti jest a skrze aktivní vědomé prožívání obohacovat svůj život novým, dosud nepoznaným.

Věřím, že každý v sobě má onu Boží Jiskru, která jej naplňuje životem, nechá-li jí ve svém životě prostor projevit se. Můžeme tomu říkat Vyšší Já, můžeme tomu říkat Osud, můžeme tomu říkat Bůh, … Je to však vždy svobodné rozhodnutí každého, kterou cestou se v životě vydává.

Životní filosofie každého velice ovlivňuje, neboť právě životní filosofie určuje pohled, kterým se každý člověk dívá na právě prožívanou realitu. Člověk může být v pozici oběti, nebo tvůrce … Může si svůj život užívat, nebo jen přežívat … Je to svobodná volba člověka, kudy kráčet chce. Buďte zkrátka tím, kým toužíte býti a naplňte svou cestu esencí života.

#BeYourself

~ ÚVOD K FILOSOFII ~

“Kdybych Vám řekl, že jakýkoliv filosofický systém limituje Vaše vědomí, četli byste dál tuto stránku?… :))

Nenajde se žáden člověk, který by byl bez své vlastní životní filosofie, ať už si to uvědomuje, či nikoliv. Tato životní filosofie vede každého svým vlastním směrem, kudy sbírá jednotlivé osobní zkušenosti a získává tak neustále širší vhled na to, co je to život. Někteří se svou životní filosofií vězní a někteří se naopak pomocí své životní filosofie osvobozují. Jedním z klíčových okamžiků považuji uvědomění si toho, že žádná životní filosofie není kompletní, neboť ponoří-li se člověk do svých názorů, začne mu unikat vše, co je mimo tento “limitující” názor, který přijal za svůj vlastní.

Řekl bych, že v začátcích je “nejlepší” životní filosofií přijetí několika základních životních aspektů aplikovatelných v každodenním životě, kterými se na této stránce budeme zabývat, neboť já sám je považuji za ty nejhodnotnější, které nám mohou otevřít mnoho životních “bran”.

~ ŽÁDNÉ DOBRO ANI ZLO NEEXISTUJE ~

V průběhu našeho života jsme neustále konfrontováni právě rozlišováním jednotlivých životních dějů a situací, zda jsou kladné či záporné. Zkuste si však nyní představit, jaké bylo by to zbavit se těchto limitujících rozlišení a jen vnímat vše tak, jak skutečně je, z pohledu “dobra” i “zla” jako celku.

Každá situace má vždy dvě strany mince, které dohromady tvoří celek zvaný život. Mince s pouhou jednou stranou je bez jakékoliv užitné hodnoty, ať už je to strana kladu, či záporu, avšak pokud je tato mince skutečně celistvá včetně obou stran, pak teprve přináší člověku skutečný užitek.

~ KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT ~

Všichni velice dobře známe takové ty životní momenty “A sakra” “A ku*va” “Do p***” “No to snad ne!” … Každý si najdeme takové poznámky, které rádi využíváme kdykoliv jsme něčím zaskočení v průběhu naší životní cesty, kdy si nechceme připustit, že se to děje zrovna nám. Lidé velice rádi nadávají a svalují vinu na samotný život (ať už Boha, jiné lidi, božstva, …), že jim způsobil dané situace i přesto, že oni jsou přece tak dokonalí, že si tyto situace nezaslouží prožívat. Ovšem je potřeba na všechny životní situace vždy pohlížet ze dvou úhlů pohledu:

– Pohled pozorovatele
– Pohled účastníka

~ ŽIVOT JE O ROZVOJI VĚDOMÍ SKRZE PROŽITEK ~

Mnozí lidé hledají smysl života. Ti “šťastlivci” mohou pročítat mnoho starobylých a tajných spisů, zatímco “běžní” lidé mohou pročítat mnoho nefiltrovaných článků na internetu, a ti “nešťastní” hledají smysl života u svých guruů, mistrů, šamanů a vyprávěných příběhů.

Co kdybych Vám však navrhnul hledat smysl života právě skrze vlastní prožívání života samotného a neustálém zdokonalování sebe sama svou vlastní cestou?

Nebyl by to snad dostatečný “smysl života” pro to, abyste začali být šťastní a chtěli se rozvíjet ?

~ NIC NENÍ NÁHODA ~

Náhoda… Téma, kterému se věnuje tolik lidí a přesto nemohou nalézt odpověď. Jakmile vědci již jsou na dosah odpovědi, ona odpověď jim zase uteče, to je nádherný paradox! 🙂

Samozřejmě, ony “náhody” existují, ale “náhodné” zajisté nejsou, neboť člověk sám si tuto náhodu do svého života přitáhne na základě synchronního nastavení s životem samotným. Není to tak, že by náhody neexistovaly, ale je potřeba opět na tuto tématiku nahlížet z pohledu pozorovatele, který pozoruje prožitek a podmínky, které k této “náhodě” člověka dovedou. Vždy je potřeba, aby vnější podmínky byly v harmonii s těmi vnitřními, a poté ony náhody, zázraky, mohou stávat se každý den.

~ ZÁKLADNÍ POHLEDY NA ŽIVOT ~
DUCHOVNÍ MISTŘI

Za Mistra považuji toho, kdo zcela ovládl život a tedy má možnost předávat i ostatním své znalosti a zkušenosti tak, aby i “student” dokázal ovládnout, ať už jednotlivé životní aspekty, nebo život jako celek. Samozřejmě, žáden mistr zde není, neboť je to jen o vnímání daného člověka, nicméně já sám jim projevuji úctu těmito názvy, neboť já sám jsem teprve na cestě k mistrovství.

Zde jsou uvedeny základní filosofická pojednání ve formě e-booků zprostředkované v meditaci právě od Mistrů,
kterým jsem vděčný za to, co poskytli mi do mého života a otevřeli mi pohled do všech “životních” stran.

Moudrost na závěr

„Býti filosofem znamená milovat životní moudrost
a životní poznání, které tvoří život každého z nás
na naší vlastní stezce poznání toho, co život jest.”

Marek Szweda

Marek Szweda
+420 720 380 694

Szweda.marek.1995@gmail.com

IČO: 071 13 706, neplátce DPH
Karviná-Ráj, Samoty 116/1, 734 01
Česká republika (Czech Republic)