~ ŽIVOTNÍ ROLE ~

#BeWarrior

BOJOVNÍK

Co to znamená býti bojovníkem? Pro mne to znamená neustále překonávat sebe sama, díky čemuž se postupně odkrývají ty nejryzejší aspekty bytí, kterých můžeme dosáhnout...

CESTA BOJOVNÍKA
#BeYourself

FILOSOF

Co pro mne znamená býti filosofem? Je to životní cesta, jak postupně odkrývat, co život ve skutečnosti jest a skrze aktivní vědomé prožívání obohacovat svůj život novým, dosud nepoznaným...

CESTA FILOSOFA
#BeHuman

UČITEL

Role učitele přináší užitek nejen těm “vyučovaným”, ale také bezesporu “vyučujícím” díky hlubšímu vhledu skrze přijmutí daných aspektů života v interakci s ostatními lidmi a jejich vlastními příběhy...

CESTA UČITELE

~ O TĚCHTO STRÁNKÁCH ~

“Tento web slouží zejména jako má vlastní studnice poznání hlavních aspektů života a mé vlastní životní cesty za poznáním a rozvojem vědomí. Jsem rád, že to důležité, co jsem během svého života již objevil, mohu tímto způsobem poskytnout dále lidem, kteří se chtějí rozvíjet taktéž. 

Rád říkám, že je to web, abych si vždy rozpomněl na to, kým jsem. Neboť život samotný definuje to, kým člověk v danou chvíli je. Ať už jsou to jeho emocionální, myšlenkové a dokonce i tělesné vzorce, člověk reaguje vždy určitým způsobem na podněty, které ho obklopují v závislosti právě na jeho úrovni rozvoje. Čím vyvinutější vědomí je, tím méně se člověk zabývá tím, co je nepodstatné a tím ze svého života postupně kultivuje to, co překáží mu na jeho vlastní cestě, do podoby ryzí, jenž posouvá jej dále.”

Marek Szweda

~ NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY ~

Co ona koncentrace vlastně pro náš život znamená? Co ona koncentrace ovlivňuje? A vůbec, co je to ona koncentrace? …. Ano, to jsou základní otázky, na které se pokusím odpovědět formou krátkého příběhu, jenž vyobrazí to, co důležité pro pochopení jest.

Mnozí neustále slyší název sebeobrana. Je to jedna z nejčastějších aktivit, které se snažíme naučit poté, co jsme napadeni my, nebo naši blízcí. Shodneme se zajisté na tom, že sebeobrana znamená umění bránit sebe sama, že ano?

Principem světla a temnoty zabývali se vždy velcí filosofové, neboť základní princip života je samotná dualita – tedy rozdělování jednoho celku.

O stravování můžeme dlouhé hodiny vést konverzace, neboť na stravování pohlíží každý člověk z jiného úhlu pohledu na základě vlastních zkušeností a vlastního rozvoje vědomí, která ovlivňuje, jak se daná strava v našem organismu vstřebá, zda jej posílí, či oslabí, zda jej vyléčí, či jej umrtví, mnoho úhlů pohledu může být aplikováno na stravu jako celek.

Koincidence, nebo-li souhra určitých událostí je v našich životech zcela běžnou součástí našich každodenních životů, neboť souhra všech aspektů tvoří život.

Mnozí hledají důvod života samotného. Co kdybych Vám řekl, že jeden z hlavních aspektů života je neustálý rozvoj našeho vědomí. Přijali byste to, či nikoliv

Karma je v zásadě nástrojem našeho vědomí, abychom mohli žít život, který je v souladu s tím, co prožíváme právě tady a teď. Duchovní vhled ...

Vskutku zajímavé téma "Naše životní ZODPOVĚDNOST" je pro některé z nás velice nepříjemným tématem. A právě proto se zde v tomto článku věnuji její osvětě.

Vědomí integruje rozmanité duševní či mentální činnosti (vnímání, myšlení, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost,.) a do jisté míry je řídí.

Marek Szweda
+420 720 380 694

Szweda.marek.1995@gmail.com

Údaje podnikání:
IČO: 071 13 706, neplátce DPH
Karviná-Ráj, Samoty 116/1, 734 01