Marek Szweda

SOUVISLOSTI A KOINCIDENCE

~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~

Koincidence, nebo-li souhra určitých událostí je v našich životech zcela běžnou součástí našich každodenních životů, neboť souhra všech aspektů tvoří život ve svém celém rozsahu. Nelze rozdělit život do mnoha oddělených odvětví, které vzájemně nemají jakýkoliv společný kontakt, či působnost. Ne. Takto to vnímat nelze, neboť každý aspekt života má vliv na všechny vlivy ostatní, neboť společně tvoří všechno, nebo-li celek, pod názvem život.

Cožpak když jste šťastní, máte zálibu štěstí rozdělovat na štěstí z radosti, štěstí z lásky, štěstí z výhry, štěstí ze stavu mysli??? Ne, vnímáte štěstí a to postupně zaplní Vaše životy tak, jako i koincidence, nebo-li souhry náhodných událostí, tvoří život jako celek. Není vhodné rozdělovat celek na ony dílčí součásti, protože takto celek nikdy nepojmeme v celém rozsahu, který zasloužíme si vnímat, abychom pochopili, že jsme všichni zcela celiství přesně tak, jak právě nyní jsme. Přijetí toho, že ono všechno je naší součástí, umožní nám aktivní posun na úrovni vědomí přenést se zase o kousek dále k podstatě samotného života, kterým jsme my ve své vlastní podstatě.

Říkáte si, že souhry náhod existovat musí? Samozřejmě, neboť celý tento systém Vám říká, že tyto náhody jsou vyjímečné a stávají se jen vyjímečným lidem ve vyjímečný čas. No ovšem, jaký to paradox, že oni Vám to na všech úrovních říkají, a přesto jste to Vy, kdo kontrolu nad tímto procesem v průběhu Vašich životů má… Ó ano!!! 🙂 Přece každý člověk je svého štěstí strůjce, a ono to není jen taková říkanka, která může se zdát velice provokativní, skutečně v jejím nejhlubším jádru, je uschována ona Pravda, neboť My jsme stvůrci svého vlastního osudu, vezmeme-li kormidlo našeho energetického “plavidla” do svých vlastních rukou a onen autopilot na chvíli odstavíme, dokud jej zase nebudeme chtít zapnout.

Ó ano, takové to přirovnání můžeme využívat! 🙂 Kdo začne poznávat sebe sama, skutečně obdrží mnoho užitečných “funkcí”, se kterými se nejdříve musí začít seznamovat, dokud nestanou se pro něj zcela přirozenou činností, tak, jako když člověk touží řídit auto, nejdříve se jej naučí řídit a poté skrze každodenní praxi stává se řízení samotné zcela přirozenou součástí života, již není zapotřebí nad řízením přemýšlet, jen to dělá a zcela přirozeně tak plyne s prostředím, aniž by bylo potřeba u toho přemýšlet, jak se vlastně řídí. Přesně takto funguje každý ohled samotného života, je potřeba vždy se nejdříve něco naučit, poté aplikovat, a poté skrze aplikaci stane se daný aspekt součástí samotného života, aniž bychom tomu vynakládali jakékoliv úsilí, či pozornost. Přesně takto můžeme tvořit i své vlastní příhody, své vlastní štěstí, své vlastní příležitosti, … Ovšem, je to cesta učení, není to cesta úspěchu, či neúspěchu, jde o to naučit se pracovat se základními lidskými pudy, které ovlivňují celý tento proces tvoření, který každý z nás prožívá zcela odlišně, i když ve stejném “simulačním” prostředí.

~ Iniciace - záměr ~

~ Praxe ~

~ Přirozenost ~

Přirozené pro lidi je, že my rádi konáme to, co nám říká naše okolí, aniž bychom vlastně naslouchali svým vlastním pocitům, svým vlastním myšlenkám, a svému vlastnímu pocitu “štěstí”, které je indikátorem spokojeného života a zdraví. Bez pocitu štěstí je velice těžké být zdráv, netrápit se nemocemi, pesimistickými myšlenkami a náladami, ne… to vskutku je obtížné, když nejste “naladěni” na tu správnou vlnu, kterou v danou chvíli prožívat skutečně chcete. Důležité je zde vnímat, co se právě v danou chvíli děje společně s prožitkem toho, co se děje. Tímto vznikne určitá souhra a životní nadhled na základě vlastní synchronizace vnitřního prostředí s vnějším okolím, a dokáže se tak využít potenciál změny k tomu, aby se ony náhodné události skutečně začaly dít. Není to tak obtížné. Jen jde o to věnovat tomu, alespoň tedy ze začátku, Vaši pozornost a postupně pozornost splyne s běžným prožívání, neboť stane se to tak naší součástí, která aktivně bude pozměňovat naši “souhru” životních událostí, jenž povedou směrem, kudy chceme jít.

Moudrost na závěr

Souhra náhod neexistuje. Je zde jen souhra energií, kde jedna energie reaguje na druhou stejně, jako když ladička reaguje na tóny nástroje, který vysílá určité vlnové délky do svého okolí.

“Laďte, zkoušejte své vlastní nástroje,
a okolí Vám ukáže, zda hrajete správně.”