Marek Szweda

~ MÉ ČLÁNKY ~

Karma je v zásadě nástrojem našeho vědomí, abychom mohli žít život, který je v souladu s tím, co prožíváme právě tady a teď. Duchovní vhled ...

Vědomí integruje rozmanité duševní či mentální činnosti (vnímání, myšlení, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost,.) a do jisté míry je řídí.

O meditaci ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Meditace – co tento pojem vyznačuje z mého náhledu na život? O tomto právě bude tento …

Mnozí neustále slyší název sebeobrana. Je to jedna z nejčastějších aktivit, které se snažíme naučit poté, co jsme napadeni my, nebo naši blízcí. Shodneme se zajisté na tom, že sebeobrana znamená umění bránit sebe sama, že ano?

O stravování můžeme dlouhé hodiny vést konverzace, neboť na stravování pohlíží každý člověk z jiného úhlu pohledu na základě vlastních zkušeností a vlastního rozvoje vědomí, která ovlivňuje, jak se daná strava v našem organismu vstřebá, zda jej posílí, či oslabí, zda jej vyléčí, či jej umrtví, mnoho úhlů pohledu může být aplikováno na stravu jako celek.

Odpuštění a přijetí ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Nedávno jsem byl požádán o článek na téma odpuštění – jak jej vnímám, případně jak …

Kreativní vědomí je stav Vašeho nastavení, které prožíváte ve prospěch vlastní tvorby života. Věnujte se kreativitě, jako věnujete se čemukoliv jinému v životě!

Principem světla a temnoty zabývali se vždy velcí filosofové, neboť základní princip života je samotná dualita – tedy rozdělování jednoho celku.

Mnozí hledají důvod života samotného. Co kdybych Vám řekl, že jeden z hlavních aspektů života je neustálý rozvoj našeho vědomí. Přijali byste to, či nikoliv

Koincidence, nebo-li souhra určitých událostí je v našich životech zcela běžnou součástí našich každodenních životů, neboť souhra všech aspektů tvoří život.

Spřízněnost duší ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ V našich životech můžeme neustále slyšet příběhy o spřízněných duších, a to zejména tehdy, když se …

Kreativní vědomí je stav Vašeho nastavení, které prožíváte ve prospěch vlastní tvorby života. Věnujte se kreativitě, jako věnujete se čemukoliv jinému v životě!

Téma náboženství ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Jelikož mi minulý týden začal kurz jógy, kde jsem dostal za úkol sepsat krátkou seminární práci …

Téma svobody ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Jelikož mi nedávno začal kurz jógy, kde jsem dostal za úkol sepsat další krátkou seminární práci …

Co ona koncentrace vlastně pro náš život znamená? Co ona koncentrace ovlivňuje? A vůbec, co je to ona koncentrace? …. Ano, to jsou základní otázky, na které se pokusím odpovědět formou krátkého příběhu, jenž vyobrazí to, co důležité pro pochopení jest.

Životní transformace ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Sám neustále sebe se ptám, kým jsem. Kým bych chtěl být. Kam vede má životní cesta, …

Vskutku zajímavé téma "Naše životní ZODPOVĚDNOST" je pro některé z nás velice nepříjemným tématem. A právě proto se zde v tomto článku věnuji její osvětě.

~ POEZIE ~

Kreativní vědomí je stav Vašeho nastavení, které prožíváte ve prospěch vlastní tvorby života. Věnujte se kreativitě, jako věnujete se čemukoliv jinému v životě!

Kreativní vědomí je stav Vašeho nastavení, které prožíváte ve prospěch vlastní tvorby života. Věnujte se kreativitě, jako věnujete se čemukoliv jinému v životě!

~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~

Vědomí integruje rozmanité duševní či mentální činnosti (vnímání, myšlení, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost,.) a do jisté míry je řídí.

Vskutku zajímavé téma "Naše životní ZODPOVĚDNOST" je pro některé z nás velice nepříjemným tématem. A právě proto se zde v tomto článku věnuji její osvětě.

Karma je v zásadě nástrojem našeho vědomí, abychom mohli žít život, který je v souladu s tím, co prožíváme právě tady a teď. Duchovní vhled ...

Mnozí hledají důvod života samotného. Co kdybych Vám řekl, že jeden z hlavních aspektů života je neustálý rozvoj našeho vědomí. Přijali byste to, či nikoliv

Koincidence, nebo-li souhra určitých událostí je v našich životech zcela běžnou součástí našich každodenních životů, neboť souhra všech aspektů tvoří život.

O stravování můžeme dlouhé hodiny vést konverzace, neboť na stravování pohlíží každý člověk z jiného úhlu pohledu na základě vlastních zkušeností a vlastního rozvoje vědomí, která ovlivňuje, jak se daná strava v našem organismu vstřebá, zda jej posílí, či oslabí, zda jej vyléčí, či jej umrtví, mnoho úhlů pohledu může být aplikováno na stravu jako celek.

Principem světla a temnoty zabývali se vždy velcí filosofové, neboť základní princip života je samotná dualita – tedy rozdělování jednoho celku.

Mnozí neustále slyší název sebeobrana. Je to jedna z nejčastějších aktivit, které se snažíme naučit poté, co jsme napadeni my, nebo naši blízcí. Shodneme se zajisté na tom, že sebeobrana znamená umění bránit sebe sama, že ano?

Co ona koncentrace vlastně pro náš život znamená? Co ona koncentrace ovlivňuje? A vůbec, co je to ona koncentrace? …. Ano, to jsou základní otázky, na které se pokusím odpovědět formou krátkého příběhu, jenž vyobrazí to, co důležité pro pochopení jest.

Téma náboženství ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Jelikož mi minulý týden začal kurz jógy, kde jsem dostal za úkol sepsat krátkou seminární práci na téma “náboženství”, …

Téma svobody ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Jelikož mi nedávno začal kurz jógy, kde jsem dostal za úkol sepsat další krátkou seminární práci na téma “svobody”, …

Spřízněnost duší ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ V našich životech můžeme neustále slyšet příběhy o spřízněných duších, a to zejména tehdy, když se to týká životních …

O meditaci ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Meditace – co tento pojem vyznačuje z mého náhledu na život? O tomto právě bude tento článek, který bude …

Odpuštění a přijetí ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Nedávno jsem byl požádán o článek na téma odpuštění – jak jej vnímám, případně jak vnímám prosbu o …

Životní transformace ~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~ Sám neustále sebe se ptám, kým jsem. Kým bych chtěl být. Kam vede má životní cesta, po které kráčím? …

~ OSOBNÍ ZKUŠENOSTI ~

Vlastní osud – téma, na které se vedou velké debaty zapojujíc naše vlastní vnímání svých vlastních životů a možností, které nám naše vnímání poskytuje ...

Zde si můžete ve článku přečíst ohledně dlouhodobějšího 11-denního půstu a jeho několika aspektech. Půst je jedna z nejpřirozenějších procesů, jen je potřeba mu dát prostor a čas.

Každý by měl mít kousek “posvátné” země, kde se může zrelaxovat, lehnout si na zem nebo na lehátko, a jen si tak užívat dokonalosti života. 🙂

Jak vznikají ty nejlepší nápady a celkově o nápadech a také o zdraví z pohledu niterné moudrosti. Vznik projektu: Pravidelný výběh s otužováním!

Kreativní vědomí je stav Vašeho nastavení, které prožíváte ve prospěch vlastní tvorby života. Věnujte se kreativitě, jako věnujete se čemukoliv jinému v životě!

Naplnění svého poslání ~ OSOBNÍ ZKUŠENOST ~ Ve svém životě jsem nikdy před svou duchovní poutí neuvažoval o tom, jaké je mé poslání. Ne, nebylo …

Proč jsem začal masírovat? ~ Osobní zkušenosti ~ Většina mých přátel bezesporu ví, že se poslední dobou vcelku intenzivně věnuji masážím. Je to vcelku zajímavé …

~ DUCHOVNÍ POSELSTVÍ ~

Co je zlo?

Svobodná vůle vede nás směrem, kterým chceme dosáhnout určitého cíle, avšak člověk nemůže stavět se proti proudu života, nemůže vstoupit do řeky, jenž teče opačným směrem s očekáváním, že jej dopraví do onoho vytouženého cíle.

Svobodná vůle vede nás směrem, kterým chceme dosáhnout určitého cíle, avšak člověk nemůže stavět se proti proudu života, nemůže vstoupit do řeky, jenž teče opačným směrem s očekáváním, že jej dopraví do onoho vytouženého cíle.

Duchovní průvodce na cestě za sebepoznáním ~ DUCHOVNÍ NADHLED ~ Úvod spisu Pro chystanou knihu duchovního průvodce Istara Sha Proud přitéká. Ano, mnoho informací zde …

Já, Bodhidharma, nyní promlouvám ke všem, jenž touží znát i můj příběh. Můj příběh zná mnoho z Vás, neboť Shaolinský chrám, jenž je mým kulturním dědictvím pro celou planetu, je v této době znám po celém světě.

Uzdravování naší duše je jedním z nejlepších aspektů, kterým můžeme věnovat svůj čas v našich životech. Léčení znamená sebeobjevování a sebepochopení.

Mistr Lao Tse

„Ptáci – vím, že dovedou létat; ryby – vím, že dovedou plavat; divoké zvíře – vím, že dovede běhat. Ale nechápu, jak dokáže drak létat s větrem a oblaky a vystupovat do nebe. Dnes jsem spatřil Lao-c´a; myslím, že je roven draku.“

Energetické implantáty jsou skvělými nástroji k dosažení určitého pokroku v našich životech. Je to něco, co nám může pomoci soustředit se a potlačit naše energetické bloky a oživit celý energetický systém.

Každý má možnost napojit se na jakýkoliv aspekt bytí, jakoukoliv osobu, bytost. Zde Vám předávám to, co načetl jsem skrze meditaci v napojení na Ježíše Krista.

Své vlastní desatero jako naše vlastní vytvořená pravidla, která nás vedou v našem každodenním životě, abychom mohli žit naplněný život a mohli jsme svobodně rozvíjet své vlastní vědomí.

Poselství temného anděla o životní harmonii, která je složena z rovnováhy mezi světlem a temnotou - dobrem a zlem - yin a yang, které tvoří celý náš život.

A protože miluji objevování vnitřní moudrosti, kterou můžeme všichni čerpat ze svého nitra a která je spojena se vším, co jest, tak se s Vámi rád podělím o zprávy, které načítám skrze stav vědomí “kreativního buddhy”, který dovoluje mi načítat informační pole v rámci kvalit, jenž je mi dáno čerpat.

#Channeling #DuchovníSdělení #Spiritualita #HlubšíMoudrost

Pro někoho fikce, pro někoho pravda, pro někoho inspirace…  Každý má svůj vlastní pohled a ten pohled měl by zkoumat do takové hloubky, až našel by jádro, které jednotlivé úhly spojuje do jednoho obrazu celku.

~ SEMINÁŘE A WORKSHOPY ~

Již od svého dětství jsem byl součástí života, ke kterému vždy patřilo vzdělávání různými formami, ať už to byly výukové semináře, kurzy, přednášky, nebo rovnou dlouhodobé soustředění.

V průběhu mnoha let, kdy jsem byl v roli “učedníka”, jsem se postupně začal aktivně o samotné kurzy starat také a postupně jsem se z role učedníka stal učitelem, který se skrze interakci s dalšími lidmi rozvíjí a postupně tak objevuje potenciál každého, včetně sebe sama.

~ CESTA POZNÁNÍ ~

Říká se, že člověk aby poznal, co život ve skutečnosti jest, tak “musí” poznávat jednotlivé kultury, poznávat krajinu, poznávat, co život nabízí každému, kdo kráčí zde cestou poznání. Každý kraj totiž přispívá člověku svou vlastní esencí, která je zcela jedinečná a nenapodobitelná.

Sám chtěl bych poznat celý svět, ale přece jen je třeba se držet trošku při zemi a začít krůček po krůčku – náš život zavede nás vždy na ta správná místa, která v daném čase přinesou nám ten nejvyšší užitek, který nabízí se nám.

~ ZE ŽIVOTA ~

Život nabízí mnoho zážitků, mnoho “ovoce”, kterým můžeme osladit svůj život. Však na výběr je celá škála a přece jenom my sami si určujeme, co zakusit můžeme a co naopak si zakážeme. Onen had, který v rajské zahradě nabádal k vyzkoušení onoho rajského jablka není nic více, než princip zvědavosti – skrze zkušenosti učíme se života. Bez zkušenosti neměli bychom nikdy svobodnou volbu a konali bychom pouze jako program, jenž plní svou funkci.

Užívejme si života, naplňme náš vlastní šálek poznání tím, co sami zakusit chceme. Poté budeme žít naplněný život a po návratu k Otci-Zdroji můžeme se s ním podělit o své vlastní příběhy.