Sám jsem byl překvapen, jak jednoduchost ale zároveň neuvěřitelná moudrost prostupuje texty tohoto mistra. Byl jsem trošku skeptický o tom, jak napsat knihu o změně, když onen princip změny je přece tak jednoduchý, ale víte Vy skutečně, co změna člověku přináší? …

Býti silou změny znamená obsáhnout jeden z nejdůležitějších nástrojů a zároveň moudrostí života, která definuje to, kým právě nyní jsme. Jsme-li sami sebou, poté máme skutečné právo sebe sama změnit. Nejsme-li sami sebou, pak nejdříve musíme obsáhnout sebe sama, čímž naplníme onen šálek poznání svým vlastním vnímání života samotného, a poté je zcela v našich rukou, zda onen šálek vylijeme a naplníme jej moudrostí jinou, nebo budeme tuto moudrost uchovávat a vychutnávat si jí tak dlouho, dokud ona moudrost sama nezmizí.

“Buďte silou změny, jenž tvoří Ráj na Zemi.”

MISTR ITANIEL I.

~ ZMĚNA, JAKOŽTO PRVOTNÍ PRINCIP POZNÁNÍ ~

Osvícení dosažené změnou

Abychom dosáhli "osvícení" musíme změnit aktuální stav sebe sama do podoby jiné. Změna je tedy provázána v rámci všech aspektů našeho života.

Základní aspekty změn

Změníme-li se my, změní se také náš život do souladu s onou změnou. Změní-li se však náš život, změníme se také my sami. Provázání je základem pochopení.

Nic není neměnné!

Setrvání je pouhý pojem, jehož ve své podstatě není možno dosáhnout. Život je jako řeka - řeku nezastavíš, neustále mění se a stejně tak život s ní.

Rozsah kompletního e-booku je 400 stran formátu A5.

~ DUCHOVNÍ MOUDROSTI ~

Marek Szweda
+420 720 380 694

Szweda.marek.1995@gmail.com

IČO: 071 13 706, neplátce DPH
Karviná-Ráj, Samoty 116/1, 734 01
Česká republika (Czech Republic)