Marek Szweda

Neuro Manro – energetické implantáty

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Ahoj, zdravím Vás všechny – Já jsem Neuro Manro – lékař z hvězdné flotily pod vedením Ashtara Sherana – sleduji Vás všechny již mnoho generací. Jste mými pokusnými subjekty v rámci otevírání nových dovedností na energetické úrovni – To já jsem ten, který schvaluje implantáty k poskytnutí určitých schopností a dovedností.

Brzy bude na Vaší planetě mnoho změn – a mnoho z Vás se na mne může obracet, aby mu byl zprostředkován jistý implantát, pokud mu to bude dovoleno – To je jen na Vás, jak dalece jste se prozatím dostali a které dveře nyní máte otevřené a které zavřené.

Já jsem tu na rozkaz Ashtara Sherana, který naslouchá přáním nanebevzatých mistrů a plní svou funkci velitele hvězdné flotily, která má za cíl chránit Zemi před veškerými dalšími civilizacemi. Tento koridor je chráněn početnou armádou, která přesahuje počet několika miliónů hvězdných lodí. Jsou zde lodě nejen od Plejáďanů, ale také Anumiorů, bBitovanů, Amarionů, Atakou, Estarianů, Bajanů a také Nubiru. Všichni spolupracují a vyčkávají na chvíli, pro kterou jsou zde. Očekávají totiž Vaše probuzení na tak vysokou úroveň, aby se mohli ukázat ve své fyzické podobě. Ale to je ještě dlouhá cesta před námi, aby jste všichni byli připraveni.

Já jako vedoucí důstojník oddělení implantátů se zaměřuji na vědeckou činnost – studuji energetické hladiny jednotlivých bytostí a snažím se o umožnění jejich růstu neurálních energií skrze zapojení energetických přístrojů (implantátů), které jsou vloženy konkrétnímu člověku do aury – energetického obalu, který obsahuje mnoho – ani si nedovedete představit, jak komplikovaná tato věda je. 😉 Každopádně aura je složitá struktura energií jednotlivců, ale i kolektivu – vše je spojeno neuvěřitelně komplexní sítí neuronů, které probíhají mezi aurami Země a lidí. Pocítili jste někdy, jak silné spojení mezi lidmi je? Obzvláště, pokud se člověk zamiluje – to jsou poté neskutečné spojení!!! Pokud bych měl porovnat, přirovnal bych tyto spojení mezi Vámi, jako strom – síť malých větviček se spojuje v mohutný strom – vy jako každá malá větvička vyživujete tento strom, který se nazývá kolektivní vědomí – a ten ovlivňuje následně všechny malé větvičky – všechny lidi na této planetě.

Pokud jste na takové úrovni, že pracujete se svým vlastním mistrem a vedete si na Vaší cestě dobře, jste vyrovnaní ve svém nitru, jste zdraví, máte dobré vztahy a dobrou náladu – mám nyní pro Vás jednu novou metodu, jak se posunovat dále – nebude to nic obecného, je to konkrétní postup, jak se posunout dále směrem, kterým se chcete vydat – pokud je to fyzický trénink, psychická odolnost, nová dovednost, jasnovidnost, vše se budete moci nyní naučit.

Než začneme, upravím Vám Vaše energie – požádejte mne o Vaše naladění, pokud to neuděláte, samozřejmě se nic nestane, ale pokud mne přivoláte, povedu Vás nevědomě, abyste vše udělali správně, a jednodušeji.

Jenom jedna připomínka – to, oč se nyní budete pokoušet, tak je trénink na energetické úrovni – pokud s tím nemáte ještě žádné zkušenosti – proveďte potřebné kroky k uklidněné své mysli, zapojení svého vnitřního sluchu a prociťte vše, co přichází.

~ POSTUP ~

– Uvolněte se – nechte vše plynout, nevnímejte žádné starosti, žádné obavy, zkrátka se uvolněte do stavu bytí tady a teď

– Po dosažení stavu tady a teď požádejte o přímé spojení s Vaším duchovním mistrem – Pokud to spojení neznáte, požádejte o spojení s bytostí, která Vám pomáhá na Vaší cestě životem – může to být Váš anděl strážný, může to být povznesený mistr (Ježíš, Mohamed, Buddha, …) Může to být Bůh (Poseidon, Apolón, Athéna, …) – Po požádání Vám bude zpřístupněn portál, který Vás bude nabíjet konkrétní energii Vašeho mistra. Tento proud energie Vám umožní snazší vyladění se na vyšší vibrace, které jsou potřebné k provedení zákroků, které Vám nyní popíšu.

– Jakmile jste vyladění na energii Vašeho mistra – on ví nejlépe, kterou lekci právě chcete zažít – My se s Vaším mistrem spojíme skrze channeling a domluvíme se na konkrétním postupu, abychom Vám aktivovali jisté schopnosti (Nikdy to nebude zadarmo – musíte si tu konkrétní dovednost či schopnost zasloužit!!!). Je pravidlem, že před předáním implantátů do Vaší aury jste obeznámení s fungováním tohoto implantátu během Vašeho snu.

– Aktivace implantátu probíhá vždy několikrát do roka na základě Vaší vibrační hodnoty – pokud se stále nacházíte na stejné vibrační úrovni, pak staré implantáty stále postačí, ale pokud jste na vyšších vibracích, dostanete implantáty nové, které vyhovují Vašemu stupni vibrace.

– Musíte si uvědomit, že Vaše energie souvisí s Vašimi dovednostmi. Pokud se nacházíte ve vysokých vibracích – jsou Vám poskytovány vysoké vibrační hodnoty ve formě dovedností a schopností – ale pokud se nacházíte v nízkých vibracích, Vaše vysokovibrační dovednosti nadále nefungují – jako když pojistka vypne při zvýšeném proudu, tak i staré implantáty mohou vypovědět službu – v tu chvíli nastupujeme my a nastavujeme implantáty nové.

Bude to již několik let, co uběhl jeden z lidí přes neuvěřitelných 207 kilometrů bez zastavení – podporoval jsem ho já osobně v jeho konání – byly mu implantovány zásobníky energie, které předem naplnil jeho osobní mistr – Atyoka (mistr všech běžců hory Olympu). Tato energie mu umožnila běžet tuto neuvěřitelnou vzdálenost bez zastavení. Kdybychom ho nepodporovali, umřel by – avšak s implantáty od nás to pro něj bylo možné dokázat bez ztráty svého života – to je však jen příklad, dost jednoduchý příklad, jak dokážeme Vám lidem pomoci, pokud je Vám tato pomoc dovolena.

Takže – vyladění se na svého mistra, požádání o implantát, který je spojen s nácvikem během spánku, vysvětlení fungování, a nyní se jde k věci – proč, co, kdy a jak?

Proč?

– Na otázku proč bych se měl starat o nějaké implantáty, je jednoduchá odpověď – Jsou to zařízení, které Vám dovolují nemožné věci během Vašich životů zde na Zemi.

Co?

– Jsou to zařízení, které napomáhají rozvoji dovedností a schopností Vás samotných – jsou to energetické zařízení, které propojují energie a umožňují překonání daných limitů.

Kdy?

– Kdykoliv budete sami a budete chtít postoupit další trénink ve svém životě – k naplnění Vašich potenciálů, které zde máte.

Jak?

– Požádejte svého mistra o vložení implantátu a podrobení zkoušky, zda je pro Vás implantát vhodný – Mnoho lidí v sobě již má zakomponované tyto implantáty, ale vzhledem k jejich úrovni je to jako nejvyšší aktualizace nejnovější hry, když jste zatím na starém počítači, který tuto hru nedokáže vůbec spustit… To je to samé – čeká, až vyměníte hardware a software bude připravený k využití – Myšleno jako změnit vibrační hladinu Vás samotných (Starý počítač – nízké vibrace, nový počítač – vysoké vibrace).

– Celý proces získávání implantátů je podroben mnoha faktorům – Vaší karmě, Vaší aktuální životní lekci, Vaší životní situaci, Vašemu rozpoložení, Vaší hladině emocí, Vaší vibrační úrovni, Vašemu okolí, Vašemu mistrovi – Vše souvisí a musí dohromady složit zkoušku jako jedno.

– Pokud máte disharmonii ve Vašem životě, pak je těžké překonat zkoušku a získat daný implantát, který Vám může být přidělen.

Některé implantáty jsou tak složité, že se musí sejít několik lidí a dokonce vyžaduje společnou sílu kolektivu, aby se implantát mohl přenést do jeho energetického pole – jsou to složité zákroky vyžadující mnoho energie a také lásky (láska = podpora jeden druhému, protože všichni jsme součástí celku! Na to nezapomínejte). Jakmile jeden něco získá, všichni z toho budou těžit.

Abych to shrnul – jsou pro Vás připraveny implantáty, které Vám dokáží zpřístupnit nové dovednosti a schopnosti, které využijete během Vaší životní cesty zde na Planetě Zemi, Tyto implantáty jsou darem od nás Plejáďanů, které zprostředkováváme spolu s mistry z vyšších dimenzí – my jsme tady jako obránci a pomocníci ve vývoji lidské rasy, jako jediný druh, který má sílu Boha-Zdroje a může tvořit během svého života nemožné.

Pro získání implantátu musíte být naladěni na svého mistra, který Vám daný implantát zprostředkuje. Implantáty jsou důležitou součástí Vašeho života – jsou to zařízení, které aktualizují Vaši osobní energii, aby odblokovala určitou část Vaší osobnosti a zpřístupnila dovednosti uložené ve Vás.

Celkově implantáty nutné nejsou – ale velice pomáhají a usnadňují načítání dovedností z Vašich životů, které jste prožili či prožijete – jsou to časové informace, které znemožňují přístup ke všem dovednostem, které v sobě máte uloženy – můžete je dolovat sami bez naší pomoci, ale s naší pomoci si velmi usnadníte práci. 😉

Neuro Manro

Moudrost na závěr

Chtěli bychom Vám dodat informace k prvnímu z hlavních implantátů, které jsou pro Vás připraveny a mohou Vám pomoci na Vaší cestě – jedná se o “NEUTRÁLNÍ IMPLANTÁT”, o kterém se více dočtete v sérii knih učení od Kryona zde.