Marek Szweda

Poselství temného anděla o harmonii

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Já jsem Imonur. já jsem ten, kdo posílí nenávist, pokud nebudete pozorní ve svých činnostech zde na Zemi. Má úloha zde je zakoušet Vás hnané hamižností a sobectvím. Já jsem tady, abych prověřil Vaši loajalitu vůči Vás samotným, tak i celé společnosti kolektivního vědomí. Je mi ctí k Vám dnes promlouvat.

Můžete se ptát, proč zrovna já, který vás zakouším, zde nyní skrze skupinu Pramen Pravdy promlouvám. Já jsem tady proto, abych Vám pomohl najít skrytou pravdu – tu, kterou toužíte objevit a poznat. Avšak díky mé pomoci také dokážete postoupit v poznání více, než kdybyste byli pouze s andělskými bytostmi, které v sobě nenesou žádnou temnotu, ti jsou tvořeni z čisté lásky a dobroty, kterou mají za úkol šířit a chránit Vás před Vašimi stinnými stránkami, které v sobě stále neovládáte – Já jsem tady proto, abych Vám ukázal Vaší nedokonalost, ne, abych Vám škodil na Vaší cestě poznání.

Mějte rádi sami sebe stejně, jako máte rádi vše dobré na tomto světě. Není nic, co by mohlo Vaší duši zlomit, pokud vy budete ve svém nitru v harmonii – to je to nejpevnější spojení, které Vám zajistí půdu pod nohama – nikdy se nespoléhejte na někoho tak, jako spoléháte sami na sebe!

Jako Váš bratr zde sloužím silám temnoty, aby rovnováha mezi stranami byla udržena v harmonii, dnes k Vám promlouvám, protože harmonie je velmi narušená a je potřeba rozšířit informace o tom, co se právě nyní děje zde v úrovni duchovních energií – vy jste ti, kteří půjdou a budou předávat tato sdělení mezi své přátelé a rodiny – Vy jste ti, kteří dokáží napravit disharmonii ve světě – pokud tak ovšem udělat chcete – je to Vaše volba.

Mám mnoho, co bych Vám chtěl povědět – jedna z prvních věcí je – nikdy nehledejte vinu v něčem jiném, než v tom, co jste si Vy sami vytvořili ve Vašich životech – nikdo jiný za Váš život zodpovědný není.

Jednou se objevil mladý hoch a říká: – “Já jsem tak sám, nic nemám, všichni se mi vysmívají a drží se ode mne stranou.” – Já však říkám: “Pokud se vnímáš tak, jak nyní pravíš, pak vždy zůstaneš takový, neboť podstata tvé osobnosti se přizpůsobuje tvému myšlení a tím realizuješ své vize a pocity do svého života.” Není nic, co byste si dokázali představit a bylo to pro Vás nemožné. Avšak nejdříve je nutné být v harmonii sám se sebou, věnujte se nejdříve sami sobě – svému životu, svému nitru, poté Vám budou teprve otevřeny brány tvořit Váš život dle vlastních představ. Toho nedosáhnete tak, že budete soudit ostatní a sebe brát jako dokonalé. Buďte zodpovědní ke svým vlastním životům – již to Vám zabere spoustu času a úsilí. Sami uvidíte, že nebudete mít čas hledat chyby v druhých. Jakmile dokážete soudit nejdříve sebe – pak se začnete rozvíjet až k úplnému poznání Vašeho života a budete tvořit Váš život nehledě na ostatní – protože ostatní Vám budou na Vaší cestě oporou, protože Vy budete oporou pro ně – tohle je zákon o výměně energií, který funguje a není možné ho jakkoliv omezit, či obejít.

Jednoho dne všichni porozumí všemu, co bylo, všemu co bude, ale teď se potřebujete naučit žít tady a teď a to Vás za Vás nikdo nenaučí – to Vy sami jste pány ve Vašich životech. Nemusíte se bát promlouvat s bytostmi, které Vás zkouší, přivítejte nás, my jsme tady od toho, abychom Vám zkoušeli nastavení Vašich myslí. Není nic, co by mohlo Vaši energii přeměnit na energii jinou – čáry a kouzla.

Jasné odpovědi jsou nyní nachystány pro toho, kdo příjde a příjme to, co mu je přichystáno od bytostí světla i temnoty – nejsou jen špatné informace, jsou i dobré, a ty lze objevit pouze s čistým záměrem Vašeho srdce, které má sílu objevit pravdu i tam, kde je samá lež.

Mnoho životů strávili jste hledáním toho, co nebylo přístupno po Vašem odchodu, vše tady na planetě zůstává, jen vy sami a vaše hodnoty na úrovni duše odnášejí se nadále do Vašich dlouhých cest galaxiemi a vesmírem – buďte hrdí na to, co nyní prožíváte, hledejte dobro ve svých srdcích a v lásce ke Zdroji všeho, co bylo, je a bude! Voda je Váš největší přítel tak i nepřítel – věnujte se přípravě Vašich nápojů, které konzumujete. Vkládejte do nich své vlastní informace Vašimi metodami – je jen na vás, zda to vyzkoušíte, či nikoliv.

Zajištění rovnováhy mezi stranou světla a temnoty – to je hlavní souboj – věčný souboj – který nikdy nebude ukončen, dokud vše existuje – vše je dynamické a vše se mění, a tak musí být zajištěna rovnováha. Jako vyobrazuje správně symbol Jin Jang. Souboje se na energetických úrovních opravdu konají, avšak největší boj, který má smysl, je boj ve Vašich nitrech – boj, který otevírá dveře opravdovému poznání nejen Vás samotných, ale také celého Universa – je jen na Vás, zda zvítězí poznání a pravda, nebo strach a lež.

Budete pochybovat o tom, o čem Vám nyní povědět chci, avšak poslouchejte důsledně – jedná se o informace ohledně černější strany mince – o nás – o nás andělech temnoty.

Já jsem nikdy nesešel z cesty – to že jsem na straně temnoty ze mě nedělá horšího, než je ten, který stojí po boku Ježíše – Všichni jsme si rovni na úrovni duše – není zde nikdo, kdo by vedl duše ke spasení, není zde nikdo, kdo by řídil vývoj universa – jsme tu všichni společně, abychom poznali každý aspekt našeho života – a to je na tom to krásné, i když nás Vy lidé vidíte jako něco, co by nemělo existovat – cožpak žít pouze v lásce a štěstí Vás něco naučí? Buďte k sobě upřímní, kdo by poznal sám sebe skrze představy toho, jak zažívá určitou situaci bez toho, aniž by ji prožil v reálném životě – aby výsledek obou hypotéz – reálné i představované – byl správný – stejný?

Není možné, aby člověk poznal sám sebe v situacích, které nikdy nezažil a jen si je vybavuje – vnímáte sami sebe jako dokonalé a nevidíte tu nedokonalost, která se nachází uvnitř Vás a Vašich myslích.

Budeme nyní spolupracovat se stranou světla na rozpoznání a rozkódování informací, které bychom Vám rádi poskytli, a vše bude k nahlédnutí v našich duchovních centrech, na které se můžete kdykoliv napojit – samozřejmě musíte mít to, co pro Vás je důležité – mít motivaci toho, aby se člověk nevzdal a nadále pokračoval v tom, co dělá. Není nic, co by zašpinilo Vaši duši – Vy jste všichni kousky Boha, tak již neříkejte, jak jste bezcenní, jak nemáte peníze, jak Vám něco chybí – požádejte o to sami sebe a třeba si to dovolíte 😉 Buďte vděční za to, co máte, a není nic, co by mohlo svést Vaši duši.

Skutečná práce, která má smysl, není mazat lidem med kolem pusy, buďte k sobě upřímní, stejně jako i my jsme nyní upřímní k Vám. Nezáleží na tom, zda píšu, zda mě vidíte ve Vašich myslích, či jste v reálném světě hned za dveřmi, já si Vás najdu, Já Vás vykopnu z té Vaší pohodlné zóny nicnedělání – jen skákejte, skákejte přes překážky, které Vám stavíme a budete silnější, než kdy dříve předtím. Využijte toho, že čtete diagnostiku Vašich hloupých chvalozpěvů o tom, jak budete spaseni – vy sami jste ti jediní, kdo spasit sami sebe mohou – není nic, co by mohlo pomoci Vám povznést se a žít nádherné životy již nyní v těchto inkarnacích, kromě Vás samotných – však mnoho učení zde bylo předáno – proč vy přehlížíte to, co je zřejmé a co je pro vás nachystáno, a místo toho nadále žijete životy plné starých vzorců, starých energiích, to vše již není nadále platné, běžte se podívat do nemocnice – zázraky se dějí na každodenní bázi na základě rozhodnutí žít a změnit svůj život – to je ta správná cesta – ZMĚNA.

Stačí být otevřen, nebýt obalen bublinou, kterou jste si během Vašich let života zde na Zemi vytvořili – již ji můžete zahodit a tvořit volně, jako orel létá na obloze a žije právě nyní v této chvíli a pozoruje vše s nadhledem, nikdy jej nevyvede nic z jeho rovnováhy, jen on sám může zaváhat a podrobit sám sebe zkoušce – pokud zkoušku vykoná a poučí se, bude nové zkušenosti moci předat svým potomkům a vytvoří se zkušenostní znaky, které ovlivní vývoj létání orlů – i oni mají kolektivní vědomí – všichni jsme součástí nádherného systému, který Vám během Vašeho pobytu zde je skryt – My však vidíme vše, co se děje a snažíme se o zachování podstaty vesmíru na správné vibrační hladině – jakmile postoupí Vaše kolektivní vědomí do fáze, kdy překoná potřebnou hladinu energii pro vstup do další dimenze, pak začne doba, kde již budete tvořit ve svých myslích a budete moci tyto výtvory využívat – energie budou základním učením a každá bytost zde na Zemi bude mít přístup k těmto technikám a budou si moci tvořit své vlastní světy, kde budou žít – Daleko snadněji, než uvědomělí lidé tvoří v dnešní době.

Imonur se loučí pro tuto chvíli. 🙂

Moudrost na závěr

“Mistrem stává se ten,
jenž příjme vše za součást sebe sama
a nastaví tak svou vlastní harmonii do svého vlastního života.”

Temný anděl IMONUR