Marek Szweda

Poselství Mistra Ježíše Krista

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Jeden z mých nejaktuálnějších příspěvků, které jsem sepsal v meditaci – říká se, že člověk se může skrze empatii – nebo-li vcítění/synchronizaci napojit na cokoliv/kohokoliv a načíst určité informace pro svůj vlastní rozvoj, pro svou vlastní zkušenost – v rámci jedné z meditací měl jsem potřebu napojit se právě na ryzost energie Ježíše, a to, co jsem sepsal, je dle mého, přinejmenším k zamyšlení, ať už to sepsalo moje ego, nebo je to sepsáno ve skutečném napojení se na jeho energii… na tom vlastně ani nezáleží, protože obsah je pro lidi a je jedno, kdo jej sepíše.

Je paradoxem dnešní doby, že lidé se více dívají na to, kdo daný obsah vytvořil, namísto sledování kvality, jakou daný obsah danému člověku ve skutečnosti přináší. 🙏🧐

Jeshua Kristus – První epizoda.

Mistr Ježíš nyní promlouvá ke všem. Slyšte jeho slova, jenž zapsány v této chvíli jsou pro všechny, jenž naslouchají světlu Otce-Zdroje. Slyšte nyní, neboť má energie je zde nyní s Vámi. Buďte ve světle Zdroje, jakož jste v každé chvíli svých životů obdařeni svým úsměvem na rtech. Není potřeba neustále hledat Boha, budete-li s Bohem. To je to základní, co chtěl jsem Vám přinést do Vašich životů, které prožíváte zde na planetě Zemi.


Je mnoho těch, jenž skrývají se za slova Mých, či jiných Mistrů, ovšem, nemáme jim to vůbec za zlé, neboť snaží se tímto maskovat svou neschopnost spojit se skutečně s námi, na-nebe-vstoupenými Mistry, jenž jsou v Domově Otce-Zdroje v těchto chvílích. Tak je to dáno, neboť každý člověk má svobodnou vůli se projevovat. Někteří musejí projít tvrdým tréninkem, aby skutečně pochopili to, co přišli zde pochopit. Nikomu zde nebude vybudována cestička pravdy, kterou když se vydá, dosáhne osvícení. Každý je totiž zcela jiného nastavení, prožívajíc jiné příběhy, jiné nastavení. Mohli bychom zde nyní strávit několik hodin sepisováním toho, co jsem Já kdy vykonal, co jste Vy během svých životních cest vykonali, ovšem, co důležité v tuto chvíli jest, tak je skutečná realita. Ta, která nejde změnit, ta která zkrátka je, a vždy bude, navěky věků, amen.

To je konečně to, co jsem zde vskutku během svého života vzkázal lidem – Vše je, vždy bude, a také vždy bylo. To, co zde nyní je v realitě, kterou prožíváte, je jen otisk formy universa v daném sektoru bytí. Není nic, co bylo by lepší, vhodnější, či horší. Je to dáno, tak to dáno je. Cokoliv měnit, nebo kritizovat, nutné není, neboť vždy je vše dáno tak, jak je v dané chvíli potřeba, včetně Vašeho stavu mysli. I ten je dán vždy nejvhodnějším nastavením reagujíc na okolní, či vnitřní vlivy daného člověka. Nikdo nedokáže říci, jak se daný člověk bude chovat, jak se rozhodne, co cítí, co vidí, neboť každý člověk je zcela odlišný, myslí zcela odlišně, než člověk druhý. Můžeme si zde dát příklad dvou různých lidí, jogína, jenž celý svůj holistický život trénuje svou mysl, svou víru, svou vidinu sebe sama s člověkem, jenž normálně chodí v Evropě do práce každý den, má rodinu, dcery, vnučky, a tito dva lidé mohou nejen sebe sama vidět odlišně, jako například v určitých životních rolích, jako je stav osvíceného, rodič, strejda, cokoliv…. Jak vidíte, mnoho lidí má v těchto životech mnohé role, některé z úhlu jednotlivého člověka jsou hodnoceny jako kladné, jiné role jako záporné. Každý má ty své role, jenž zde prožívá, neboť si to tak zkrátka nastavil a tak to má. Není to tak, že bylo by dáno, jak se daný člověk má v životě chovat, co má prožívat, jakým směrem se má vydat. To vůbec nikdy takto nebylo, nikdy není, a dokonce, věřte nebo ne, nikdy nebude.

Každý člověk má svou svobodnou volbu, dle které koná. Každý člověk je individuální bytost, která má za úkol prožívat, tedy získávat zkušenosti z reálného života, nebo-li být. Zkušenost jako jediná je nutná k pochopení, které vede k všeobsahujícímu stavu dokonalosti v souladu se vším, co jest. Bez zkušenosti nemůžete nic. Bez zkušenosti totiž není nic.

Tak Vás žádám, neproste nikdy o nic, začněte skutečně pracovat na svých životech. Nastavte si své cíle, nastavte si své priority, své touhy, své sny. Vytyčte si, čeho ve svých životech chcete dosáhnout, a poté všechno toto vymažte ze své paměti. Takto osvobodíte se od těchto tužeb, jenž Vám Vaše mysl vylovila ze studny možností, které skutečně zde jsou. To, co Vám skutečně může obohatit svůj vlastní život a své vlastní zkušenosti, je skutečný prožitek. Buďte v souladu se vším, co jest a poté již zde nebude nic, co bylo by s Vámi v nesouladu. To je základ, který když přijmete, nebude zde nic, co brzdilo by Vás na Vaší cestě „vzhůru“.

Cesta vzhůru, jaký to náboženský akt, který byl vytvořen k tomu, že musíte jít někam nahoru, jako z pohledu lidské hierarchie. Víte však, že žáden vzestup není, nikdy nebyl a nikdy nebude? … Jaký to paradox, že jsou zde lidé, jenž očekávají „vzestup“ do vyšších sfér, a přitom očekávají i určitý pád pro někoho jiného, protože když je zde pro někoho vzestup, přeje zákonitě někomu pád dolů. Věřte, nebo ne, ale ve skutečnosti každý člověk svým vlastním vnímáním ovlivňuje svou života-tvorbu. Je to proto, že život je subjektivní, nikoliv objektivní, jak mohlo by se na první pohled zdát.

Každý člověk se ve stejném okamžiku, jako jsou ostatní, může zcela lišit. Každý má svobodnou volbu cokoliv hodnotit, cokoliv dělat, cokoliv vymýšlet, je to vždy na každém jednotlivém člověku a proto je zde dáno jednoduché pravidlo v tomto příběhovém dobrodružství – buďte tím, čím chcete být. Ovšem, nechcete-li být něčím, čím jste, musíte nejdříve pochopit sebe sama, a proč v daném stavu nacházíte se.

Jeshua Kristus.

Moudrost na závěr

„Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“

Mistr Ježíš, Bible