"FILOSOFIE, JENŽ UMOŽŇUJE OBSÁHNOUT JIŽ POZNANÉ A ZÁROVEŇ DOSUD NEPOZNANÉ JE SKUTEČNOU FILOSOFIÍ APLIKOVATELNOU PRO ŽIVOT."​

Úvod mé cesty k filosofii

~ Co je to filosofie ~

Když se podíváme na obecně využívanou slovotvorbu tohoto slova, objevíme “filein” a “sofía” jež společně vyznačují
“MILOVAT MOUDROST”

Za mne filosofie je něco, co jest součástí našeho života – ať už v úrovni vědomého, či nevědomého projevu sebe sama. Jakmile začínáme zkoumat život, začínáme spolu s ním zkoumat i sebe sama jakožto jeho nedílnou součást. Moudrost prohlubuje se neustále s každou zodpovězenou otázkou, na kterou se však naváží další a další otázky, jenž dávají možnost ještě hlubšího pochopení. Však kdo dojde svou otázkou k jádru samotného bytí, toho čeká odpověď formou nevídanou.

Otázka, ke které jsem došel já sám, by zněla zřejmě takto:
“JSEM-LI SOUČÁSTÍ ŽIVOTA, V JAKÉM ROZSAHU MOHU URČOVAT JEHO PODOBU?”

Tato stránka slouží pouze jako pomocné schéma k dovysvětlení filosofických systémů, které popisují jednotliví mudrci života: Toruka, Etiops a Itaniel I., aby Vám tak jednotlivé informace obsažené v jednotlivých spisech dávaly smysl a mohli jste si tak představit celistvý filosofický systém, jenž spojuje nejen ony informace v knihách, dalších filosofických spisů významných autorů, ale také Vaše vlastní zkušenosti a pohledy na svět do jediné celistvé filosofie, která stane se Vaší vlastní učebnicí života.

Marek Szweda

TŘI UVĚDOMĚNÍ PŘED ZAČÁTKEM STUDIA

~ Principy životní filosofie ~

Metafory jako základ

Jakákoliv filosofie, ať už je to filosofie pradávných civilizací, nebo nejmodernějších fyziků, je to vše tak proměnné, tak variabilní na základě toho, kdo a v jakém čase se o danou filosofii zajímá. Je velmi těžké poskytnout pohled na život tak, aby mu porozuměli naprosto všichni - proto jsou mnohdy využívané různé metafory, jakožto vyjádření v obrazech, které většina dokáže přijmout a poté ony metafory rozklíčovat na samotné jádro oné myšlenky.

Příběh sebe sama

Abychom mohli bavit se o vzniku života, abychom mohli bavit se o tom, co život ve skutečnosti jest a co nám nabízí, musíme obsáhnout v této filosofii nás samotné jakožto jeho nedílnou součást, neboť bavit se o životě, jehož nejsme součástí, to by bylo filosofií, jenž by nebyla aplikovatelná na tento prožívaný život a tedy je zcela irelevantní. Buďte těmi, jenž se přímo své vlastní životní filosofie účastní a sami ji svým vlastním životem definujte.

Smysl života

Každý člověk má svou vlastní životní filosofii, která určuje to, jakým pohledem se dívá na právě prožívanou skutečnost. Jakmile člověk nevěnuje se životu, život sám začne daného člověka definovat. Proto buďte těmi, jenž poznávají a následně tvoří si svou vlastní životní filosofii a spolu s tím i svůj život tak, aby Vám to dávalo smysl a naplňovalo by Vás to životem. Neboť nikdo Vám smysl žít nedá, ten si musíte stanovit Vy sami a naplnit tak svůj šálek tím, po čem sami toužíte.

“Býti ten, kdo ví”

“Býti ten, kdo prožívá”

“Býti ten, kdo vede”

“Pochopení jednotlivých částí sebe sama vede člověka k tomu, že obsáhne všechny své části v rámci jednoho kompletního a celistvého Já, kterým JE.”

Pochopení sebe sama umožňuje nám pokračovat k pochopení sebe sama ve spojení s celkem – tedy životem v celé své podstatě a odpovědět si tak na otázku toho, co život jest.

Informační rovina

Supervědomí

Projev Aetheru v Universu

Svět – souhra všech vědomí

“Jsoucno je jako hraný orchestr s nekonečně mnoha hráči, jenž hrají své melodie tak, jak nejlépe dokáží. Pochopíte-li jsoucno, pochopíte i své místo v něm.”

“Integrujete-li sebe sama ve spojení s celkem do Vaší životní filosofie, pak můžete zkoumat jednotlivé dílčí části tvořící celistvý život a obohacovat tak jednotlivé úrovně svou vlastní esencí života.”

 

“Uvědomte si jeden aspekt, po kterém právě nyní nejvíce toužíte z celé své podstaty, a věnujte mu svůj čas, svou přízeň, poté obohatí Vás tak, jako když ovoce ze stromu poskytne Vám vláhu, výživu a naplněnost životem, která změní Váš pohled na svět.”

“Země je jako škola nejvyšší – škola v lunaparku, kde studenti se učí, ale také mohou si hrát a bavit se společně se všemi ostatními studenty. Záleží na každém, čemu se právě nyní věnuje, že?! ;)”

Uvědomění

Na počátku bylo slovo

Prožitek

Slovo stalo se skutečností

Zkušenost

Skutečnost stala se základem života

Tvorba

Život vytváří další slova

Sounáležitost

Slova začínají zníti společně

Spolupráce

Společná slova začínají zníti v melodii

Znalost

Melodie již začíná dávat smysl

Participace

Smysl naplňuje onu melodii esencí života

Celistvost

Melodie se tak krásně rozeznívá a přece již odeznívá, stejně jako ono slovo, jenž bylo na počátku toho všeho...

Schématický postup života

~ Cesta životem v hlavních bodech ~

  • Záměr hledat pravdu
  • Poznání sebe sama
  • Poznání celku
  • Povznesení (osvícení)
  • Šíření pravd a podpora ostatním
  • Ukončení inkarnace

VOLBA ŽIVOTNÍ CESTY JE VYOBRAZENÍM VŮLE

~ Cestovatel v hlavní roli ~

~ DUCHOVNÍ MOUDROSTI ~

Marek Szweda
+420 720 380 694

Szweda.marek.1995@gmail.com

Údaje podnikání:
IČO: 071 13 706, neplátce DPH
Karviná-Ráj, Samoty 116/1, 734 01