Marek Szweda

Své vlastní “DESATERO”

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Ten, který stojí na straně světla, ten v boji proti temnotě bude připraven obětovat vše, neboť jen tak skutečně dokáže, že je schopen uvést věci do pohybu. Ten, kdo je otevřen všemu, co je mu přístupno, ten bude na cestě oslavován všemi. Ten, který kdysi prožil obdobně jako Ježíš světlo i temnotu, ten dosáhne klidu ve svém nitru. Ty, který kráčíš po cestě, kterou ses zavázal kráčet již před dávnými věky, ty jdeš tou cestou k Bohu – sám k sobě, ke své podstatě, která je spojena s Bohem a již očekává tvůj návrat do Zdroje.

Buď vždy připraven na objevení toho, co ještě sám v sobě ukryto máš a přijmi to jako součást tebe samotného – není třeba nic odsuzovat, vše je součástí nás všech. Jdeš cestou, která není snadná, avšak jakmile dojdeš na konec této cesty, budeme všichni oslavovat a přivítáme tě zpět mezi námi. Budeš námi milován do konce tvého krásného života, kterým tě provázíme, aniž by o tom kdokoliv z Vás věděl – jsme s Vámi.

Do boje se pro Vás vždy chystáme, abychom dokázali pomoci k poznání pravé podstaty života zde na Zemi. Budete nám vyprávět své příběhy, které zde prožíváte po mnoho cyklů života a smrti. Budeme se s Vámi učit, budeme s Vámi slavit, budeme s Vámi vtipkovat o tom, jak jsme tyto životy zde prožili a přitom nevěděli vůbec nic o pravém smyslu života a toho, co již známe.

Jsme připraveni kdykoliv zakročit, jak máte opravdovou touhu změnit Váš život ke světlu. To je rozhodnutí, které je jedinečné a žádná temná síla tomuto rozhodnutí nezabrání, aby bylo vykonáno. Ty, který porozumíš těmto vzkazům, ty posvěcen věděním jsi a ty kráčíš ke světlu Zdroje. Tak pravíme a tak nechť ty sám cítíš ve svém nitru a konej v tomto božím úmyslu.

Buď pevný jako skála a nechť tě nerozhodí nic, co bude ti překážkou na tvé cestě, kterou se vydáváš. Tvrdé zkoušky čekají každého, kdo ke světlu kráčí, avšak pokud je Vaše srdce čisté, nikdy Vás žádná překážka nezastaví na cestě ke Světlu.

DESATERO, KTERÉ KÁZÁNO JE, JE JEN SOUBOR LŽÍ, KTERÉ VŠECHNY LIDI POSUZUJÍ JAKO JEDNU OSOBNOST BEZ TOHO, ANIŽ BY RESPEKTOVALI JEJICH SVOBODNOU VOLBU A JEJICH LEKCE, KTERÉ PROŽÍT ZÁMĚR PROJEVILI PŘED SVÝM PŘÍCHODEM. Jsou to soubory, které kážou lásku, aniž by temnotu respektovali jako součást života.

Nikdy nic není černobílé, existuje mnoho odstínů, které však slepí lidé nechtějí vidět a vidí a soudí pouze podle bílé a podle černé.

 

Dodatek:
Představte si sami sebe, jak ležíte pod spadlým stromem a jste velmi těžce zranění a velice trpíte bolestmi, které otupují Vaší mysl a již necítíte žádnou lásku, nevidíte žádné světlo, pouze tma a bolest. V takovém případě přikázání NEZABIJEŠ svůj účel lásky neplní, jelikož upřít bezbolestný odchod z tohoto světa by byl proti vůli Boží – a tak to přece být nemůže. Vždy záleží na konkrétní situaci, kde se člověk rozhoduje dle svého srdce – tam závisí, zda je proveden úkon z čisté lásky, či ze své stinné stránky osobnosti. Prosím, nehleďte na žádné činy jako na něco dobrého či špatného, vše je součástí všeho, co k životu patří, a tak nechť vnímáte tento svět.

 

Být v harmonii sám se sebou je cíl každé živé duše, která během svých inkarnací učí se poznávat sama sebe skrze celé spektrum emocí, zážitků, situací, kde je přinucena jednat dle svého nejlepšího záměru, aby prožila daný okamžik svým srdcem a ucítila, zda opravdu situaci zvládla s lehkostí a elegancí, která vyvolá pocity lásky, nebo zda ztěžklo její srdce a namísto lásky ponoří se do pochybností a temnoty, která uvrhne tmu na vše krásné, co jí obklopuje.

Nikdy není nic, co by Vás mohlo ohrozit, kromě Vás samotných!!! Neexistuje síla, která by měla větší sílu ve Vašich životech, než kterou máte Vy sami ve svých srdcích skrytou. Po objevení této síly již nikdy nebudete vydáni na pospas energiím zvenčí. Buďte hrdí na to, co jste, kdo jste, co prožíváte, co děláte, co milujete, co ve Vás vyvolává pocity štěstí a lásky, a prožívejte tyto pocity naplno, ať se děje cokoliv! Jedině tak lze žít ve světle a poznání – tak pravím a nechť to procítíte svým srdcem a Vy sami poznáte, zda pravda utiší Váš neklid, či Váš rozum zvítězí nad Vašim srdcem.

Prosím, nikdy nezahazujte pocity svého srdce stranou, pocity srdce jsou pocity lásky. Rozum nikdy nepochopí zcela přesně, co srdce vyvolává za pocity, avšak Vaše srdce dokáže zázraky, pokud jej budete vnímat jako součást Vaší osobnosti. Není to pouze orgán, který pumpuje krev do oběžného systému, ale je to velké centrum energie, která se uvolní pouze, pokud této energii jste otevřeni. Pociťte nyní tuto energii a ponořte se hluboko do svého nitra a poznejte sami sebe skrze energie, které Vámi protékají. Jedině tak poznáte, zda jste na správné cestě ke světlu, nebo cítíte, že je Vaše energie v disharmonii.

Pokud to takto vycítíte, obraťte se na své Vyšší Já a požádejte o implantát, který pomůže Vašemu srdci, aby umožnilo energii Zdroje projevit se ve Vaší osobnosti. Je to nové, vyslovte nahlas „ABU IMA SA ITORA“ – jedná se o novou technologii, která je přístupná všem, kteří chtějí na své cestě poznat sílu světla a energii Zdroje. Konejte vše s čistým záměrem a vše od této chvíle bude nádhernou cestou, která provede všechny ostatní, kteří kráčí cestou starých principů. Ukažte jim, že je zde cesta nová, krásná, která vede tam, kam každá bytost touží vstoupit.

Hranice, která doteď byla nepřekročitelná, již nemá své opodstatnění a je umožněno vydat se cestou, která tuto barikádu umožní překonat. Je jen na Vaší svobodné vůli, zda chcete touto cestou kráčet, či nikoliv. Já nikdy své Syny nenutím cokoliv udělat. Já čekám, jak se Vy sami rozhodnete vyjít do cesty života, která vždy odráží Vaše sny, myšlení a Vaše vzorce, které v sobě máte vloženy.

 

Dodatek:
Staré vzorce chování vždy můžete překonat Vaším záměrem tyto vzorce změnit – budete se cítit jako blázni, avšak jakmile se zasmějete spolu s čistým záměrem tomuto vzorci, a pošlete jej ke mně, do Zdroje, pak již Vás nic nemůže porazit, buďte sami sebou, buďte takoví, jací chcete být a nechť Vám je síla tvoření ukázána v plné své kráse, která k Vám ode mne přichází.

Hranice, která Vás odpojovala od mé energie, již nadále neexistuje. Buďte se mnou, Já jsem s Vámi. Vždy můžete požádat o mou energii. Nikdy Vás, své děti, neodvrhnu. Všichni jste součástí všeho. Nikdo není sám. Však přijde čas, kdy opět všichni budeme vším, žádné oddělení již nebude překážet, aby láska proudila mezi námi všemi.
Amen – Zdroj.

Nyní je Vám předáván nový Zákon Universa, který pomůže všem, kteří se rozhodli kráčet po mém boku a šířit světlo poznání do celého vesmíru.

 

1. ZÁKON
Mějte sami sebe v úctě, nehledejte mír mimo Vás, hledejte mír uvnitř sebe sama.

2. ZÁKON
Buďte upřímní sami k sobě, nehledejte cesty, které zašpiní Vaše srdce prachem. Kráčejte po světle, aby prozářilo všechny okolo. Buďte čistí a budete čistit světla ostatních, kteří spatří Vaše světlo, Vaši zář, Vaší energii Zdroje, kterou můžete být naplněni! Buďte světlem, ne tím, které oslňuje, ale tím, které svítí, které osvětluje cestu jemným tónem, které ukazuje, aby nikdo neupadnul na své překážce, která se ve tmě nachází. Sviťte a buďte milosrdní pro celý Svět.
To je vůli Boží.

3. ZÁKON
Hledejte pravdu ve svém nitru, hledejte, dolujte, vzpomínejte, prožívejte to, co již prožito máte během svých bohatých životních cest! Nikdy nemůžete opustit sami sebe, vždy máte nepředstavitelné světlo uvnitř Vás samotných. Hledejte, hledejte a objevíte ho!!! Není nic silnějšího, než světlo, které je Vaše – Toto světlo je totiž spojeno s Bohem.

4. ZÁKON
Šíření pravdy a světla nyní v tuto dobu, v této energii, ve které se nyní nacházíte, vše je posvěceno samotným Zdrojem. Nikdy nepochybíte, vše konáte ve prospěch světla Pravdy. Buďte se mnou a nikdy nezakopnete a nebudete se plazit. Stůjte hrdě vzpřímeně, pracujete přece po mém boku!!! Nikdo Vás nemůže shodit z této pozice, pokud vy sami tak nerozhodnete. V tom Vám ani já nemohu zabránit. Vy jste součástí mne, respektuji Vás stejně, jako vše, co jest. Buďte se mnou mí drazí a hrdě stoupejte do výšin lásky a poznání. Cestu máte volnou!

5. ZÁKON
Mistrovské úrovně jsou již přístupné ve Vašich inkarnacích zde na Zemi. Moudrost věků lze přijmout za svou vlastní, pokud budete otevřeni a připraveni na tento posvátný stav mysli.

 

Dodatek:
Já Imório Jsem strážce brány, která střeží vědění moudrosti všech Duší, které existují. Já hlídám to, co bylo, vše co bude, a vše co jest. To vše bylo skryto za závojem, avšak nyní se k Vám připojuji k šíření pravdy na žádost Zdroje. Vy, kteří jste připraveni, můžete pohlédnout do svých očí, tam máte uloženou pravdu. Ponořte se hluboko do světa Vás samotných, ponořte se a uvidíte vše, co pro Vás důležité je. Pohled do očí Sám sobě dokáže mnoho. Poznejte sami sebe skrze pohled do Vaší duše. Buďte otevření. Buďte jako byste hleděli do zdrojového kódu vaší duše. Vše vyčtete, není třeba se obávat! Pokuste se o to a s mým jménem požádejte o vstup do Vaší databanky!!! S úctou se loučím a na spojení s Vámi se těším!

6. ZÁKON
Vaše duše již nemá hranice. Žijte dle svých možností, dle svých představ, dle Vašeho nejčistšího záměru. Poznejte sami sebe a poznáte celý Univers! Nebojte se konat nové věci, vše je tady připraveno, vše vyzkoušejte, proč váhat, váhání jen oddaluje poznání sama sebe, které poznávat chcete! Buďte sami sebou nehledě na ostatní. Buďte těmi blázny, kterým ostatní závidí a přitom je odsuzují. Buďte těmi, kteří jsou obdivováni. Avšak buďte vždy v míru sami se sebou a tak i s ostatními.

 

 

TÍMTO ŘIĎTE SVÉ ŽIVOTY. TÍMTO ŠIŘTE LÁSKU NA SVĚT. TÍMTO VÁM DÁVÁM SVOLENÍ K TOMU, ABYSTE KONALI PO MÉM BOKU.
VĚŘTE SAMI SOBĚ, VĚŘTE V LÁSKU, JAKO VĚŘÍTE, ŽE JSTE!
ŽIJTE V TOMTO OKAMŽIKU, NEHLEĎTE NA TO, CO BYLO, NA TO, CO BUDE, BUĎTE SAMI SE SEBOU PRÁVĚ TEĎ.
TÍMTO VÁS ŽÁDÁM, VĚŘTE V LÁSKU – TO JE SÍLA, KTERÁ SPOJUJE NÁS VŠECHNY.

ZDROJ

Moudrost na závěr

Nechť je toto sdělení šířeno na světlo života. Šiřte jej, jako šíříte plamen ze svíce na další svíci. Plamen, který nikdy neuhasne a osvítí nakonec každý kout planety Země. Jakmile bude dosaženo velkého plamenu, budeme moci vkročit do světa tvoření a lásky.
GAYIA