Marek Szweda

Mistr Konfucio se vrací

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Jedenáctý rok, který se v dnešním postupu ukazuje jako rok plodnosti a uzdravování duše, tento čas si zapamatujte, je to poslední období před velkým skokem do vyšších energií, které nyní jsou k dispozici. Věřte nebo ne, zažijete od nynějška mnoho změn ve Vašich životech – změna se projeví nejen ve fyzické rovině, ale také v duchovní a astrální úrovni, kde budete všichni vyučováni novým znalostem a technikám, které budete objevovat během konkrétních životních situací.

Mnoho z Vás již nyní zažilo spoustu velkých změn ve Vašich životech – avšak je to jen začátek, teprve vcházíte do nových energií, nových zákonitostí, vše Vám bude sděleno, avšak nespěchejte. Přechod z 11 do 12. Časoprostoru předchází i vlny vibrací, které Vás postupně připravují, abyste si začali pokládat otázky co se to děje? Proč se to děje? Kdo jsem? Proč jsem právě nyní zde na planetě Zemi? Proč zrovna já zažívám to, co zažívám, a ostatní jsou v pořádku?! To vše jsou otázky nového věku, každý si postupně uvědomí sám sebe a své vlastní osobnosti, které doteď jen skrytě ovládali každého z Vás lidí. Bylo to dáno energiemi posunu, že doteď jste vnímali zejména 3D rovinu, to však nyní bude ustupovat a upadne v zákonitostech 5D – to, co jste znali už neplatí, to co jste kdysi považovali za zřejmé, již zřejmé není – naučte se pracovat v nynějším systému zákonitostí změn – vše se odehrává teď, neplánujte nic, nezastavujte se nad tím, co bylo, odehrává se vše nyní a nyní vše prožívejte. Není důvod, abyste ztráceli svou energii v časech, které právě neprožíváte. Běžte si za svým snem tím, že žijete právě nyní – to je přece Váš život, užívejte si ho každou sekundu, ať je venku krásně, nebo ne, ať jste zklamáni, či nikoliv. Vše je součást Vašeho života, tak to prožívejte svým srdcem, pozorujte svět, jak se mění, pozorujte přírodu, jak na Vás mluví, mnoho zpráv k Vám nyní přichází, stačí se otevřít a tyto zprávy budou vyslyšeny.

Tento okamžik byl dán již mnoho eónů let zpátky – přicházím sem, abych Vám předal učení, které Vám ukáže správný směr, kterým se vydat k poznání sebe sama, své božské podstaty, své životní energie, která prozáří celou Vaší osobnost informacemi, pokud to dovolíte – buďte otevřeni tomu, co již ve Vás je, mnoho jste zažili během Vašich životů, nechte vše potřebné vynořit se na povrch a vyplout na hladinu Vaší reality. Vše co potřebujete, je chtít ukončit staré systémy, staré vzorce, které Vás omezují a připravte se na změnu energií, které Vás obklopují a které neustále využíváte k tvoření Vaší reality.

Mnoho z Vás již ukončili koloběh života – mnoho mistrů je zde nyní na Zemi, mnoho z Vás již pracuje na otevření svých dovedností, které chtějí využit k poznávání života a šířit pravdu mezi všechny lidi kteří kráčejí ke světlu. Mnoho z Vás však ještě nenašlo správné odpovědi, kde hledat – to Vám nyní řeknu – hledejte ve Vašem nitru – hledejte sami v sobě – proč hledat někde jinde – Vy sami jste spojení s Vaší božskou podstatou – Vy sami můžete požádat o spojení s Bohem – Zdrojem všeho – buďte hrdí na to, že jste se rozhodli sem přijít v tuto dobu, abyste pozvedli lidstvo a spolu s ním i Gayiu – Vaší matku, která je s Vámi v tomto úkolu již od Vašeho počátku, kdy jste byli vybráni Bohem – Zdrojem všeho, aby zjistil, zda ryzí podstata duše se může projevit i v tak drsném prostředí, jako jsou hmotné světy – 3D vesmír, 3D principy tvoření, 3D chování, 3D závoj, kterým neprojde téměř nic – Buďte však nyní otevřeni, odkryjte závoj a hledejte pravdu, hledejte, co ve Vás samotných vyvolává slast Vaší Duši – hledejte co uspokojí Vaší mysl, hledejte, co vše bylo před Vámi doteď skrýváno – otevřete oči novému světu.

Já inkarnuji se nyní v této době do jednoho z Vás. Já jsem zde s Vámi přátelé, bratři, sestry, budeme hledat pravdu společně!

Přicházím zde nyní v tento čas proto, abych byl jedním z těch, kteří přispějí lidstvu k vědění o Vás samotných, budeme objevovat pravdu společně, jeden nezmůže nic, ale v kolektivním vědomí je síla, která hýbe celým univerzem. Vyberte si, zda chcete žít ve lži a strachu, nebo chcete žít právě nyní v období objevování pravdy a pocitu jistoty ve Vás samotné a jste připraveni nebát se a šířit pravdu mezi své přátelé.

Já jsem byl dlouho připravován na tento okamžik, kdy mohu se inkarnovat zde na Zem s mými zkušenostmi, s mými energiemi, vše se stane součástí celku a pokud budou lidé otevřeni pravdě, pak doba, která přichází, ta překoná všechny Vaše sny, Vaše fantazie, nic nebude takové, jaké by se mohlo zdát. Vy máte sílu tvořit, tvořte dle Vašeho nejčistšího záměru, a budete žít v království, které nikde na Světe není – jen zde s Vámi na Zemi – Važte si toho, co zde máte, máte zde vše, oč žádáte, máte zde vše, co byste si přáli, buďte vděčni za to co máte, a uvidíte tu energii, která obklopí vše, co děláte, energie, která udělá z Vašeho života Váš svět – musíte však mít sílu a odhodlání tento svět tvořit, ten kdo pochybuje a strádá, vyžívá se v těchto těžkých pocitech, které zatěžují jeho srdce a mysl, pak nepřivolá nic jiného, než opětovné prožití těchto pocitů – jediné, co dokáže přemoci tyto potíže – tak je víra a láska ve Zdroj – v Boha – protože vše je jeho součástí – každá duše, každý kámen, každý atom, vše je součástí všeho – proto když máte pocit osamocení, vypravte se do svého nitra a spojte se se svými milovanými – ať Vám to bude připadat sebepraštěnější, Váš záměr spojit se s energií někoho je velice silná energie, která putuje klidně až přes celé galaxie, nezáleží, kde člověk právě nyní je, Vy se dokážete s tímto člověkem spojit a být v tu chvíli s ním, i když ne na fyzické úrovni. Pokračujte na Vaší cestě s tímto uvědoměním, a nikdy se již nebudete cítit osamoceni ve Vašich životech.

Já jsem si prožil mnoho životů zde na Zemi, abych se dokázal povznést mezi nanebevstoupené mistry, Vy však máte také příležitost mezi nás vstoupit – a to již nyní ve Vašich životech!!!! Mistrovské energie jsou Vám k dispozici, všichni čekají, až zavoláte jejich jména, oni jsou připraveni dát Vám sílu, pokud o to Vaše srdce žádá. Vy máte nyní možnost stát se mistry zde na Zemi, staňte se těmi, kteří ovlivní směr chodu dějin, upřete své zraky do světla, uvidíte záři Zdroje, který volá Vás pracovníky světla, kteří hledáte pravdu a jste připraveni konat nezávisle na svém myšlení – hleďte do svého nitra, tam najdete pravdu Vás samotných, Vaší Duše, která je s Vámi a která Vás provází vždy – buďte klidní ve svém nitru a není nic, co by mohlo ovládat vaše mysli, uklidněte své myšlení jako kolébáte malé dítě, pláč ustane a Vaše myšlenky se uklidní a zavládne ticho, které dovolí Vám poznávat Vás samotné.

Tímto bych ukončil dnešní spojení a věřím, že se brzy opět s Vámi budu moci spojit a předat další poselství moudrosti a pravdy.

Konfucio! 🙂

Moudrost na závěr

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“

Konfucius