Marek Szweda

Zdroj obrázku: https://cestazasnem.com/wp-content/uploads/2019/06/jak-zm%C4%9Bnit-sv%C5%AFj-%C5%BEivot-1080×618.jpg

CO JE ZLO?

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Tak neuvěřitelně dramatické téma, jako je zlo, zřejmě lidem působí větší starosti, než cokoliv jiného… Dokud neobjeví se na obloze meteor a zapomenou tak na veškeré zlo, kterému věnovali takovou pozornost, že? … A tak jsem se zeptal na toto téma mých duchovních přátel a vznikl tak tento článek, který pojednává o tom, co je to ZLO.

Co je to zlo, ptáš se nás? … Hmm, jak vznešené téma pro Vás zlo jest. Nikdo o zle nehovoří, všichni ho jen odsuzují, aniž věděli by, co přesně představuje, že? … Avšak nepojmenované zůstává lidem skryté a co zůstává lidem skryté, proti tomu nezmůžou nic, neboť nechápou, proti čemu bojují a přec bojují dokud nevyhrají, a vyhrají-li, nevšimnou si, že vyhráli, neboť neví, co vyhráli.

Přece i ve Vašem světě, chcete-li něco měnit, chcete-li něco upravovat, musíte nejdříve zjistit, co napravovat musíte, jinak byste hráli kostky proti přirozenosti života a jednotlivé nápady neměly by tak nic společného s příčinou, kterou řešíte, nemýlím se?

A tak zde nyní vyvstává otázka, co chcete tedy měnit? Co chcete vymýtit ze světa? Co chcete přizpůsobit životu, ve kterém nyní žijete? V čem tedy chcete vyhrát? …

POJMENUJTE TO, JINAK ZŮSTANETE SLEPÍ NAVŽDY.

Člověk vždy bojuje s životem, aby netrpěl. Ono utrpení, ona strast je klíčem, který spouští veškeré procesy války. Strádáte-li, trpíte. Postrádáte-li lásku a štěstí? Trpíte. Postrádáte-li životní touhy? Trpíte … A to, dokud neuvědomíte si onu strast a nepřeměníte ji v něco, co přináší příležitost, co přináší touhu tvořit, co přináší radost ze života a tím vytváříte si poté životní štěstí, jenž přinese Vám vytoužené.

Ano, dalo by se říct, že ona strast je tedy oním zlem, které všichni řeší. Ano, zlo, které přináší lidem strast. A přece ten, jenž ovládne sebe sama, ten tvoří, aniž pohlédl by zlu do tváře a přijal ji do svého života. Takový člověk ovládl sebe sama a tím i život, neboť ovládne-li člověk sebe sama, poté nezáleží na tom, v jaké úrovni existence, v jakém prostoru života nachází se a v jakých kvalitách. On vždy ryzím etalonem Zdroje jest a není mu nic na obtíž, neboť on ví, že vše mění se. Jen iluze strachu zůstává, dokud zpracována není a tím vzniká ona svoboda, jenž lidi osvobozuje do stavu tvůrčího Ducha života.

Ptáš se nyní, co je tedy ono zlo? … Hmm… Ani Bůh nedokáže říci, co ZLO jest, neboť on ryzím jest. On tvoří, on je, on bude, on byl a přece, jeho částečky tvoří si svět svůj vlastní, aniž nahlédli by do kvalit, jenž ZDROJ pro život představuje.

Moudrost na závěr

Kdo oproštěn od svého strachu jest, ten tvoří život takový, jaký je.

Však co je to život? … Mohli bychom říci, že život je prožitek života? … Pak jsme vždy svobodní tvůrci toho, co v dané chvíli prožíváme, neboť i člověk, který je na horách, může připadat si pln života, nebo se může utopit v představách o nebezpečí, jenž na něj číhá na každém kroku.