Marek Szweda

O STRAVOVÁNÍ

~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~

O stravování můžeme dlouhé hodiny vést konverzace, neboť na stravování pohlíží každý člověk z jiného úhlu pohledu na základě vlastních zkušeností a vlastního rozvoje vědomí, která ovlivňuje, jak se daná strava v našem organismu vstřebá, zda jej posílí, či oslabí, zda jej vyléčí, či jej umrtví, mnoho úhlů pohledu může být aplikováno na stravu jako celek.

Je zde také nepřeberné množství variant, jak stravu samotnou vnímat – budeme-li se pohybovat ve fyzické realitě, je to pevná hmota, uskupení, které přijímáme, jenž obsahuje určité vlastnosti, má v sobě sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály a další nezbytné složky, kovy, které zajišťují celkovou konstituci samotné stravy. To je jeden ze základních úhlů pohledu, který dnešní populace celého světa uznává – tedy základní rozdělení stravy na dílčí složky, jenž jsou potřebné, jako zdroj energie pro fyzické tělo, abychom mohli žít, aby správně fungoval celý organismus, vnitřní orgány, svaly, a vnitrotělní procesy, které zajišťují kompletní funkce, zdraví, vitalitu.

Je zde však mnohem více pohledů na stravu, než jen tento. Zajisté mnozí v dnešní době začínají zkoumat, jak někteří lidé mohou přibírat, aniž by jedli množství odpovídající kalorickému příjmu tomuto procesu přibírání. Ó ano, mám na mysli metabolismus – vědci nyní zjišťují, že každý člověk je ve své podstatě rozdílný. Někomu stačí jíst pouhá zelenina, někomu maso, někomu jen pít čistou vodu, a někdo nepotřebuje ani to… Je zde tolik typů stravy, jako je zde lidí na planetě Zemi. Někdo si vystačí s kořínky, někdo s ovocem utrženého čerstvě ze stromu, … Avšak co je důležité, tak je říci, že každý člověk měl by nalézt způsob stravování, se kterým bude on sám v souladu. Nebýt ve stresu z toho, že sní o gram tuku více, než mu kalorické tabulky předepisují, ne maso, které sám považuje za nečisté, ne flóru, kterou vnímá ve své podstatě jako živoucí organismus, jen zdánlivě bez jakéhokoliv pohybu oproti zvěři, …

“Tento článek má Vás inspirovat, abyste pohlíželi na stravování z více úhlů pohledu, možná, aby Vám tento krátký článek otevřel oči a vy jste začali vnímat stravu jako něco více, než jen pouhou formu příjmu potravin.”

~ Živiny ~

TŘI ÚROVNĚ STRAVOVÁNÍ

~ Energie ~

~ Informace ~

~ I. PŘÍJEM ŽIVIN ~

Abychom mohli nahlédnout do vnitřních procesů těla, je nutné nejdříve začít s pevnou stravou, díky které můžeme pochopit základní vnitrotělní procesy, jenž nám zajišťují potřebné zdraví a vitalitu. Pevné složky, které přijímáme, jsou jídlo a pití – dvě primární složky zajišťující jak příjem energie a potřebných biologických složek, tak i vyžadovanou hydrataci – tekutin, které jsou potřebné k jakémukoliv zpracování stravy a nejen to. Procesy vnitrotělního přijímání potravy je vyznačováno vstřebáním živin přijatých na živiny tělu potřebné, vlastní, neboť tělo si vždy přijatou energii zpracuje na tu, kterou ono samo potřebuje a vyžaduje. Proto je zde například tolik typů jednotlivých bílkovin, které jsou neesenciální a mohou se přeměnit na jakékoliv jiné poskládáním jejich jednotlivých složek na právě složky v danou chvíli tělem vyžadované.

V dnešní době vědci již velice jasně definovali všechny typy živin a jejich účinky na tělo, a přece stačí jen jedna nemoc, nebo pozměněná úroveň metabolismu, ať už cukrů, bílkovin, laktózy, a přece tělo bude reagovat zcela odlišně, než u většiny populace. Je zde právě faktor jedinečnosti každého člověka, kde obecné poučky platí jen jako základ, který se však mění s tím, že každý člověk přizpůsobí si jej na základě svého vlastního života pro své vlastní účely.

Nebudu Vám zde nyní kopírovat údaje vědců a chemiků, co se týče potravin a jednotlivých diet, kterých je taktéž nepřeberné množství, neboť to 1) není účel této stránky a 2) se zajímám o jiné nahlížení na potravu ve své podstatě. Avšak uvedu zde třeba čtení základního pohledu na stravování z oblíbené wikipedie zde.

~ II. PŘÍJEM ENERGIE ~

Dalším, “hlubším” pohledem na příjem stravy je příjem určité energie. Všechno, ať už je to maso, voda, rostliny, zelenina či ovoce, v sobě mají vnořené vlastnosti, tedy určité informační pole, nebo-li energetické celky, jenž v sobě obsahují veškeré informace o pěstiteli, o půdě, poskytované výživě, povětrnostních podmínkách, využívaných hnojiv a chemických složek, emocionálního rozpoložení (ať už pěstitele/chovatele, tak i flóry/fauny) – ono to všechno tvoří kompletní energetický balíček, jenž přijímáme ve formě fyzické stravy. Je paradoxní, že v dnešní době to, co vypadá tak zdravě a chutně, je plné pesticidů a umělých barevných chemických přídavků, jenž zajišťují, aby to právě tak vypadalo, nemluvě o genetických změnách, jenž upravují vlastnosti těchto složek a přirozenost tak potlačují a nastolují disharmonické nastavení potravy z jejího původního, dokonalého, stavu.

Nepochybně jste již obeznámeni s tím, že příjem potravy nedělá jen samotná strava, ale vše, co k této stravě vedlo a je to velmi úzce spjato s životem jako celkem na planetě Zemi. Stravování tvoří nedílnou část našich životů. Mnoho lidí tráví několik hodin denně jen tím, že připravuje své jídlo a jeho konzumací, a to nehledě na pěstování, chov, dopravu a všechny procesy, jenž poskytují Vám tuto stravu do nákupních center a pak k Vám domů na stůl. Je to celý komplexní systém, jenž využívá mnoho procesů a Vy skrze jídlo, všechny tyto procesy přijímáte do svého těla skrze základní esenci tohoto přijímaného jídla – ať už je to výživa ve formě bílkovin, tuků, cukrů, minerálů, nebo je to chemické nastavení jednotlivých složek, a samozřejmě i přídavné chemické látky, barviva, pesticidy, steroidy, včetně hormonů stresu, kterou nejen zvěř vypouští do svých organických struktur v průběhu svého života i smrti, a ty poté ovlivňují i tělo člověka, který tyto informace do svého těla, do své komplexní energetické struktury příjme, nemluvě ještě o mikroplastech, antidepresivech a antikoncepci, která již nyní tvoří značnou část našeho příjmu ve vodě.

~ III. PŘÍJEM INFORMACÍ ~

Prvotním pohledem nejen obyčejného člověka, ale i vědců, měl by se stát ten “nejhlubší” a zároveň “nejjednodušší” prvotní princip energetického příjmu informací. Ve své podstatě, můžeme stimulovat celé naše tělo bez jakékoliv fyzické stimulace k vnitrotělním procesům, ať už je to práce na svalové úrovni, buněčné úrovni, atomární úrovni, nebo úrovni vědomí. Pohledy předešlé vedly k tomu, že pokud přijímáme stravu, přijímáme celý život a procesy spojené s přípravou tohoto jídla samotného. Co kdybychom však mohli upravovat tuto stravu na energetické, informační rovině?

Nemluvím zde o změně fyzického stavu této stravy. Nýbrž snažím se navázat na práci s vědomím, kdy určitou stravu můžete svým vlastním vnímáním “nastavit” tak, aby Vám poskytovala nezbytné složky, které tělo v danou chvíli potřebuje, nebo dokonce Vám může poskytnout určité iniciační procesy čištění, procesy posílení, procesy, jenž nastartují emocionální projevy, radost, klid, štěstí… Ve své podstatě, Vy skrze příjem jedů můžete být uzdraveni – cožpak jste zapomněli, že většina původních léků byla vždy přirozeného organického původu, jen byly správně využity v danou životní situaci?!

“Z mého úhlu pohledu na život, je nejdůležitější prací právě práce s vědomím, neboť tento proces dokáže všechno ostatní pozměnit.”

Tímto v žádném případě nenabádám k tomu, abyste právě nyní přestali cokoliv jíst, pít, nebo abyste přestali jíst třeba maso, nebo abyste právě nyní začali žít z prány, energetické matrice… Ale chci Vás inspirovat, abyste postupně studovali, jak Vaše vědomí má vliv na to, co ve Vás samotná přijímaná strava vyvolává. Zkoušejte, učte se aplikovat svou vlastní sílu vůle ve formě přijetí informačních impulsů. Třeba Vás to začne zajímat, či dokonce i bavit! Nikdy nešlo o to, někomu něco vnutit a někomu přikazovat, co má dělat, nýbrž jde o to člověka inspirovat, čeho všeho je tělo ve své podstatě schopné pod správným vedením.

~ PŮST ~

V dnešní době velice oblíbený půst (tedy nepřijímání potravy), je nejen lidmi, nýbrž všemi kulturami a dokonce i vědeckými poznatky, nejlepším očistným procesem, kdy tělo zbaví se všeho, co v těle není nutné, skrze zpracování těchto “energií” jenž nejsou potřebné v těle k jeho základním funkcím. Je to proces očisty, neboť všechno, co v těle není potřeba, se zpracovává, rozpouští a tvoří energetický základ pro běžný život. Tělo ví, co potřebuje a co nepotřebuje a pokud mu dáme impuls, kdy musí z nějákého zdroje získat energii pro běžné fungování, pak zvolí si vždy to, co není potřebné. Snížením základních životních funkcí, se tělo samo začne automaticky regenerovat a zpracovávat na té nejniternější úrovni, kdy začínají se buňky staré a poškozené rozkládat a staví se z nich buňky nové na základě původního nastavení tělesné struktury – obnova skrze kmenové buňky. Samozřejmě během tohoto procesu půstu tělo zbaví se zároveň i přebytečné svalové hmoty, což zejména kulturisté zajisté skrze svou paličatost a lpění na své fyzické podobě, nepodstoupí. (trocha provokace) 🙂

“Není to tak, že půst je zázračným, nýbrž je to prokázaný a zcela přirozený proces fyzického nastavení do harmonického stavu bytí.” Více informací si můžete přečíst například zde.

Moudrost na závěr

Jeden příklad za vše, v Indii je člověk, Sádhu, který již od roku 1940, tedy již přes 80 let, nepřijal žádnou fyzickou stravu, včetně jakýchkoliv tekutin. Tvrdí, že nemusí nic přijímat, neboť mu pomáhá jeho bohyně, které zasvětil svůj život, Amba. Jedná se konkrétně o osobu: Mataji – Sádhu Prahlad Jani.

Můžete si nalézt mnoho článků, rozhovorů, ba i lékařských studií, kde lékaři považují výsledky těchto studií za nemožné… Jen kdyby lidé začali nazírat na jednotlivé “vyjímky” jako na “možnosti” lidského života, pak by pohled na člověka ve své podstatě, byl zcela odlišný.

Fikce, nebo pravda? To nevím, Prahlada jsem ve svém životě nepotkal a nežil jsem s ním, ale zkusil jsem si osobně 11 denní půst, kdy jsem zcela normálně žil, trénoval a procesy v těle se skutečně přizpůsobují a mění. Tedy nejsem ani zastánce, ani odpůrce breathariánství. Pokud to člověka k tomuto způsobu života přitahuje, nevidím důvod to nevyzkoušet, ale žijeme v dnešním světě a dle toho bychom měli uzpůsobit své životy, abychom netrpěli, ale ani abychom nebyli omezování.

“Nezapomeňte, že většina sociálního života odehrává se právě při jídle!” 🙂