Marek Szweda

Proč jsem začal masírovat?

~ Osobní zkušenosti ~

Většina mých přátel bezesporu ví, že se poslední dobou vcelku intenzivně věnuji masážím. Je to vcelku zajímavé téma, které v tomto článku trošku více rozvedu do hloubky, protože přece jenom, ať chceme, nebo nechceme, péče o naše tělo je bezesporu nedílnou součástí našich životů, tak není na škodu mít alespoň základní vhled, že?! 🙂

Prvotní inspirace

Pokud bych si měl vzpomenout na skutečně první inspiraci k masážím, tak to bylo nejspíše v období, když mi bylo +- 6 let a jezdil jsem svým náklaďákem tátovi po zádech. Jak ten si to vychvaloval! 🙂 

Ale samozřejmě nemusíme chodit tak daleko. Nemusíme, ale můžeme. Už když se narodíme, tak jakmile dokážeme ovládat své tělo a někde se bouchneme a bolí nás něco, okamžitě nevědomky danou oblast začínáme prohmatávat a uvolňovat. Je to prvotní a naprosto přirozený reflex, jakmile je něco v nepořádku v našem těle – masáž. Takže ve své podstatě, všichni jsme určitým způsobem maséři po celý náš život, jen ve většině případů tak trošku nezkušení… Masáž může být samozřejmě právě oním hmatem, kdy danou oblast různě hněteme, mačkáme, tepeme, čímž dané svalstvo uvolňujeme, prokrvujeme a přichází následně úleva. Někdy využijeme auto-masáž formou stretchingu, nebo můžeme využívat masáž tepelnou, kdy využíváme chlad a teplo ke stimulaci určitých biologických procesů. Někdo využije zase určité esence a masíruje si tak vlastně svou bio-chemii. Masáž je tedy určitá forma stimulace ke změně z jednoho stavu na stav jiný – nejčastěji k relaxaci, odblokování a řešení akutních traumat.

Základy masáže

Ačkoliv to nebude úplně podle skript, pojďme se podívat na určité základní principy masáží.

K tomu, abychom mohli nějakým způsobem člověka zrelaxovat, odblokovat, či vyřešit traumata projevená ve fyzickém těle, je důležitá změna vnějších podmínek (prostředí), ve kterém dané problémy vznikly. Dám takový aktuální příklad. Pokud bychom měli uvolnit tělo vojáka, který je zrovna v první válečné linii, určitě bychom daného vojáka stresu nezbavili, protože je v přímém ohrožení svého zdraví. To je prvotní princip masáží – změnit prostředí za takové, kde je umožněno uvolnění nahromaděného stresu. Takový jeden příklad pro praxi, abychom pochopili, jak velká změna prostředí to musí být: pokud člověk má bolesti kotníku způsobené dlouhým stáním, asi těžko ten kotník budete masírovat, když zrovna na něm bude stát, ale změníte jeho pozici na pozici vleže – tím se změní ony podmínky, ve kterých ten problém vznikl a je umožněna jeho náprava. 

V další řadě přichází důvěra. Prvně člověk musí mít důvěru v člověka, který se o něj stará. Zejména tedy při masáži, která je svou povahou na velmi osobní úrovni, kdy vstupujeme skrze naše tělo i do emocí s těmito traumaty spjatými. Při masáži je tedy velice důležitý vztah maséra a masírované/ho, jinak se v podstatě vracíme do bodu předchozího – tedy s člověkem v nás vyvolávajícím stres se opět nedokážeme uvolnit, ať už bude masírovat sebelíp. Součástí zde je samozřejmě také důvěra v samotný proces masáže. Ten se taktéž buduje určitou chvíli – proto jsou první hmaty masáže tak důležité – člověk se ujišťuje, že je v dobrých, zkušených rukách maséra, který ví, co dělá. Pokud by masér začal masírovat, jako by se vůbec bál těla masírovaného dotknout, opět by se objevila stresová situace, čímž se blokuje samotná relaxace, ke které masáž má směřovat.

Třetí bod, kterému se budu zde věnovat, je vnímavost. Člověk se v průběhu masáže dostává do stavu určité meditace, kdy směřuje veškerou svou pozornost do svého masírovaného těla. Je to jedna z krásných variant, jak si najít chvilku pro vnímání svého vlastního těla, přičemž jej navíc uvolňujeme do stavu přirozenosti bez stresu a napětí. Je to skutečně krásná metoda, jak na chvíli být sám se sebou. Pro maséra je to zase určitá forma meditace, při níž musí dokonale naslouchat intuici a dokonale vnímat tělo masírovaného (ať už skrze hmat vnímající každou jednotlivou strukturální změnu, skrze zrak vnímat jakoukoliv spontánní reakci těla na stimulaci masáží, aj.), čímž mu může pomoci směřovat ke stavu harmonie a uvolnění v té nejlepší možné kvalitě. Mnohé tradiční systémy masáží právě věnují velkou důležitost dokonce i sjednocení dechu masírovaného s masérem, čímž se jde ještě dále… To je ovšem na delší pojednání, kterým nebudu teď zdržovat.

Shrnu-li základní body masáží, jsou to:

 • Vhodné prostředí 
  • Čich: Vůně (aromaterapie)
  • Zrak: Prostor (výzdoba, barvy, aj.)
  • Hmat: Vybavení (pohodlí, komfort, kvalita jednotlivých pomůcek, aj.)
  • Sluch: Hudba (muzikorelaxace)
  • Chuť (např. dobrý čaj) 
 • Důvěra 
  • Osobní seznámení maséra a masírované/ho
  • Specifikace záměru masáže (relaxace, uvolnění traumat, aj.)
  • Zkušenost maséra
 • Vnímavost
  • Intuitivní vnímání maséra
  • Meditativní stav masírovaného – důrazně doporučuji u masáže nemluvit!

Kdy jsem začal, víme. Proč? To se dozvíme.

Masáže samozřejmě nejsou alfou a omegou toho, čemu se ve svém čase věnuji, ale bezesporu jsou velice důležitou součástí mé životní cesty. Skrze masáže se člověk učí mnohému, ať už je to starost o tělo, psychickou pohodu, studium biologických a fyziologických procesů, učí se stavbu těla a je to takový kompletní kurz sebepoznání, dalo by se říci. O bonusech pro výuku pro bojová umění nemluvě. 

Masáže však samy o sobě vůbec nebyly plánovanou oblastí, kterou bych se chtěl zabývat. Jak už to tak bývá, většinou vše do našich životů vplouvá vcelku nenápadně a nečekaně. A stejně tak to bylo také právě s masážemi v mém případě, kdy se skrze probouzení duchovnosti v mém životě probudila také intuice, díky které jsem skrze jemnohmotné vnímání stimuloval určité reflexní body na těle mých přátel, čímž se mnohým ulevilo od bolesti a problémů, kterými trpěli. To, když člověk několikrát prožije, zcela přirozeně jej začne zajímat, jakto, že zrovna ten bod vyřeší problém, který je v úplně jiné části lidského těla. A tak začíná studovat. Nejdříve tradiční masáže, pak tradiční čínskou medicínu, reflexologii, nějaké základy ajurvédy a postupně postupuje až do hloubky, jako je oblast epigenetiky, kvantové fyziky a energetické (informační) stimulace a neustále se obohacuje a poznává, co vše ovlivňuje samotné lidské tělo v jeho obdivuhodné komplexnosti.

Masáž je tedy pro mne velmi obohacující studium fungování našeho života. A to je aktuálně pro tento článek vše. V následujícím článku půjdu do detailního pojednání o jednotlivých využitelných masážních technikách. 😉

Moudrost na závěr

„Jakmile člověk vnímá, že v těle něco není v pořádku, je jeho povinností problémový stav co nejrychleji specifikovat a napravit.”

Marek Szweda