Marek Szweda

Báseň: PERLY ŽIVOTA

~ Kreativní tvorba ~

Kdo by si chtěl přečíst krátké verše o životě, tak si je můžete přečíst níže… 😁🐲

V noci jsem měl totiž sen,
kde slyšel jsem moudrou báseň…
však nedokázal jsem si zachovat svou kázeň…

Pár veršů sem, pár veršů tam, no…
zkrátka zapamatovat si ji celou,
dokázal by asi jen Král…

Však nic není ztraceno,
neboť máme velký to dar! 🤓🐲

~ Mistr Bodhidharma - Perly Života ~

Pij člověče z pramene poznání,
jenž přináší ti pravdy třpyt.

Třpyt, jenž ukáže ti světla svitu takového,
by tvůj zrak stal se ryzí esencí bytí.

Však múzy jsou jen múzami,
jenž zastiňují tvého světla svit.

Být udiven přináší ti světla tvého zář,
jenž prozáří to, co býti prozářeno má.

Konej stejně tak, jak tvá záře prosvítá.
Neboj se a dožeň její svit,
však ona pravdu z pramene poznání ti povídá.

Moudří lidé perly nosí,
však mnohdy sami moudří, perlami pro mnohé se stávají.

Býti svobodomyslným přináší touhu nejvyššího poznání,
jen kdyby lidé nestáli na jeho ústraní.

Jakým světem prosvitl by jas nejvyššího poznání
pro perly spojením dosud nevídaným.

Býti perlou přináší ti perly bytí,
mnoho však stranou z dálky hledí,
perlou bytí stát se nechtějí, namísto toho drby dělat chtějí.

Však perly svit, jakmile jej spatří,
pak i oni rozhodně pak přijmou role Perly.

Múza volá tě svým pramenem nejasným,
mnoho těch, jenž svůj pramen již dávno vyhasli.

Mnoho těch, jenž živí svého plamene jas,
však oni budou tu zas.

Jak býti bez všech tvých strastí?
No přece spadnout do propasti!

Propast však údiv mocný přináší,
neboť je to cesta mezi dvěma propojenými světy bytí.

Však kdo projde svým zlatým středem,
toho perla nadevše cenná stane se.

Ta prosvětlí svou perleťovou září nejen to,
co mnoho strasti přináší, neboť přec ona pramenem nejzlatavějším.

Ona však Pravda se schovává tak nerada,
to člověk přišel a onu Pravdu uschoval si pro bezpečí svého života.

Mocným však člověkem stane se král svitu svého,
jasným plamenem ochrání tu ryzost pramene svého.

Mocným je však pro svůj vlastní jas,
však on ví, že vše je přesně tak.

Přece ten, kdo staví sám proti sobě překážky,
ten s chutí je také velmi rád obchází.

Pij z pramenů poznání,
jenž lásky dar ti přináší.

Lásky je přece všude mnoho,
však stačí onen pramen pohledem svým probudit.

Mnoho záře uschováváte si bokem,
však o kolik šťastnější stali byste se nastalým krokem.

Býti v harmonii se světem je jako býti perlou zapomnění,
která přec ve středu života jest a na vše s jasným zrakem hledí.

Marek Szweda 🐲💪

Moudrost na závěr

„Stát se perlou znamená přijmout sebe sama za perlu,
neboť jen my určujeme, čím ve svém životě stáváme se.”

Marek Szweda