Marek Szweda

PRAVIDELNÝ VÝBĚH S OTUŽOVÁNÍM

~ SUPER NÁPADY ~

Říká se, že bláznivé nápady člověka nejdále posunou, že ano? 🙂 Nejspíše to bude i tento případ…

Jednoho dne jsme se s naším klubem (Dragon Club Karviná, z.s.) vydali si zaběhnout venku podél řeky Olzy vzdálenost nějakých 5,6 kilometrů, které byly vyhlášené, jako kritérium v soutěži s názvem “Vyběhněte s děkanem”, kterou pořádá Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, kdy ona soutěž byla poprvé pořádána formou digitálních výkonů z důvodu koronavirových opatření, kdy si běžci zasílali své vlastní výsledky z běhu, který si každý snímal na své chytré mobilní telefony.

Vyrazili jsme tedy v tradiční sestavě srdcařů, kteří nikdy nezklamou, když se koná nějaká událost, nebo improvizovaný trénink a tak jsme se všichni sešli na Darkovském mostu, odkud jsme se chystali si zaběhnout onu vzdálenost podél břehu – no napadlo by Vás snad lepší místo, kde si zaběhnout rychlostní trasu, než v krásném prostředí, kde se snažíte dohnat proud vody, který byl po vydatném dešti skutečně velice inspirativní, co se rychlosti týče?! (Samozřejmě, napadá mne seběhnout nějakou dostatečně dlouhou trasu v horách jenom z kopce dolů, když bychom měli ušetřené síly díky lanovce, ale to by asi nebylo úplně fair-play i vůči mně osobně, ostatně, takový běžecký čas, kdybychom se rozběhli naplno z kopců dolů, by u komise asi neprošel…) 

Cílem tohoto “pokusu” bylo vylepšit si čas oproti předchozímu běhu, který jsme si společně dali několik dní nazpět, kdy skutečně vydatně pršelo a navíc jsme běželi trasu kolem Černého lesa, která se vyznačuje skutečně velkými výškovými převýšeními, člověk pořád běží ve tmě zmoklý jako slepice do kopce a pak jen chvíli strmě z kopce … No nebylo to úplně ideální pro zápis do soutěže, co Vám tady budu nalhávat, že? 🙂 První výběh byl v průměrném tempu 4:37 minut na kilometr – druhý běh byl zdárně vylepšen na 4:28 minut na kilometr, tedy stáhl jsem své tempo právě pod 4:30, což bylo mým cílem (ačkoliv se to zdá, jako nepodstatný rozdíl, při šesti kilometrech to udělá téměř minutu časového rozdílu), takže jsem spokojeně odeslal tento výsledek do soutěže a čekal na výsledky … ale o tom tento článek přeci jen není, že? 🐬

Poté, co jsme doběhli všichni zdárně do “cíle”, kterým bylo uběhnutí oné vzdálenosti, bylo potřeba se trošku vydýchat a uvolnit svalové napětí, které se po těch šesti kilometrech rychlejšího tempa (tedy alespoň pro nás), začalo poměrně výrazně projevovat. Samozřejmě, byli jsme hned vedle řeky, tak jsem si řekl, že si alespoň na chvíli spočnu a zrelaxuju nohy pěkně ve vodě, říkal jsem si, že tím nic nepokazím, naopak ty nohy po takovém výkonu odměním skvělým osvěžením… No, a takto vlastně postupně vznikala myšlenka, a než jsme dorazili zpět k autům spolu se všemi, tak už jsme měli onu myšlenku na to, že zorganizujeme trénink ve formě výběhu s plaváním v našem moři. Jak se řeklo, tak bylo. A takto vznikl onen projekt pravidelného výběhu s otužováním od podzimu do jara, kterého se může účastnit každý, kdo se chce přidat! 🐬

Samozřejmě, mohli jsme tyto “tréninky” vést pouze pro členy klubu, ovšem, jaký by byl užitek, pokud bychom se sešli vždy jen ti samí lidé, aniž bychom poznali někoho nového, kdo by nás mohl obohatit stejně, jako my jej? Myslíme si, že je důležitá právě ona spolupráce a navazování nových kontaktů, nových známostí, protože nikdy nevíme, co nám život do naší stezky poznání přinese, půjdeme-li tomu všemu naproti. A tak vznikla oficiálně na Facebooku skupina, vytvořil jsem tomu také webovou stránku, a teď už jen pěkně chodit pravidelně od pondělí do pátku běhat a užívat si onu lázeň, která se stala klíčovou v tom všem… 🙂 

PS:
V celkové listině startujících onoho závodu jsem skončil na krásném třetím místě – ale paradoxně, nic jsem nevyhrál, což mne poměrně zklamalo,
ale říkám si, že jsem vyhrál trošku jinak – a to tím nápadem, který díky oné soutěži vznikl!

O tom všem z pohledu niterné moudrosti

Zdravím Vás, drazí čtenáři, mé jméno je Mistr Toruka, a rád bych Vás seznámil s tím, co ve své podstatě znamená jakýkoliv nápad, či motiv, jenž Vás v průběhu Vašich životních cest napadají, a je jen a čistě na Vás a Vaší svobodné volbě, zda tyto nápady a ideje zrealizujete a budete se jim věnovat, nebo je necháte se rozplynout a vyčkáte na jiné, které již budou dle Vašeho uvážení vhodnější, než ty předchozí. 

Každý nápad, jenž přijímáte, je nová možnost, která se Vám nabízí do Vašeho života. Není zde člověka, jenž by měl stejné myšlenky a nápady, jako jiný člověk. Každý je individuální a přece tvoříte celek, jako takový. Každý z Vás má své vlastní touhy, má své vlastní předpoklady, má své vlastní poklady hluboko ve svém nitru, ať už jsou to nápady, co se týče nových technologií, nové moudrosti, nové tréninkové praktiky, či nové projekty ve spolupráci s dalšími lidmi, který má přispět k probuzení lidské ryzosti. Je však na každém, co z onoho nitra zrovna vytáhne, co uzná za vhodné, čemu věnuje svůj “drahocenný čas”, jenž zde v průběhu svého života má.

Nezapomeňte, že každý má svého času omezené množství. Každý nakládá se svým životem tak, jak uzná za vhodné. Však kdyby lidé nepřemýšleli jen chamtivě, tolik bohatství by jim do života přišlo samo od sebe, aniž by ve své podstatě museli cokoliv dělat. Každý má svobodnou volbu konat to, co jej vskutku naplňuje. Ten, kdo jde sám proti sobě, ten nezaslouží si nic jiného, než trpět, neboť on sám způsobuje si tímto svou vlastní bolest, kterou snaží se poté zapudit tím, že utratí vše, kvůli čemu dostal se do této životní situace a skončí tak ve své podstatě na začátku své vlastní cesty poznání.

No, to bylo k tématu nápadů a inspiracím. Nyní pojďme společně zaměřit svou pozornost na téma otužování a kondice. Jak všichni víte, kondice a zdraví jde ruku v ruce. Někteří je považují za totožné. Možná mají pravdu, ale nemusejí. Kondice znamená určitou vytrvalost, určitou svalovou kapacitu, kterou lidé mohou využívat v průběhu svého života k mnoha úkonům. Zdraví je poněkud obsáhlejší pojem, který však kondici ve své podstatě obsahuje také!

Zdraví je pojem, jenž znázorňuje stav daného člověka. Zdraví lidé jsou jako šafrán – jsou tak vzácní, že jsou téměř k nenalezení. Mnoho lidí trpí nemocemi – nemusíme zde hovořit o rakovině, nachlazení, či chřipce … můžeme zde hovořit také o narušení zdraví způsobené stresem, ať už je jeho příčina jakákoliv! Lidé přestali věnovat se svému rozvoji a namísto toho začali čím dále více upadat do onoho stavu deprese – to znamená vypouštění energie namísto jejího přijímání a aktivního využívání jejího potenciálu, který všichni mají na dosah. Není to dáno ničím jiným, než NECHUTÍ způsobenou prožitými strastmi, které jim život přinesl do jejich poutě poznání.

Však každý má možnost “probudit se” a začít s onou energií pracovat. Člověk je zázrakem, neboť on konat zázraky může, má-li k tomu svou vlastní vůli tvořit!!!

Tak konejte, my očekáváme Vaše rozhodnutí toho, co konat chcete!🙏

Mistr Toruka

Moudrost na závěr

„Nikdo nikdy nepřekonal limity svého těla tím, že přemýšlel nad tím, jak tyto limity překonat. Konání je první krok k posunu!“

Marek Szweda