Marek Szweda

CO JE TO KARMA

~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~

Jen pár mých myšlenek na zamyšlení… Co je to KARMA? 😁

Představme si tedy, že naše vědomí plynule cestuje skrze jednotlivé body, které tvoří celý svět – vědomí cestuje a poznává svět skrze tyto jednotlivé body, jenž tvoří onu “životní pouť poznání”. Lze si představit, jak jednotlivé body tvoří a zaplňují celý prostor, jako atomová, kvantová, či neuronová struktura, kde jeden atom má vazby na jiný, stejně, jako každý svět má své vazby na svět podobný a naše vědomí tak plynule cestuje mezi těmito podobnými světy, které se liší jednotlivými detaily, ať už je to detail, jako rozdíl v barvě auta, rozdíl v anatomické struktuře, okolí, vzduchu, fyzikální zákony, sociální postavení, cokoliv si představíte… na tom nezáleží, neboť vše je jen jeden z aspektů života, který dozajista není neměnný.

Jakmile jsme si představili tento princip, tento životní proud, tuto myšlenku, tak se nyní pojďme podívat na to, jak tento systém pracuje. Vy, jako vědomí, cestujete mezi těmito jednotlivými body, jenž tvoří Vaší realitu a můžete vstoupit do kteréhokoliv bodu, který existuje, neboť vědomí není limitováno Otcem Zdrojem, máme zcela svobodnou vůli a naše vědomí tak zažívá právě to, co chce a může prožívat.

K tomuto systému jsme si však každý z nás vytvořili kontrolní mechanismus, tedy KARMU. Představte si, že jednotlivé body (světy – reality) jsou uspořádány do řad, kde každá řada má svá specifika, své rozdílnosti, které jsou přizpůsobeny pro určitý stav vědomí. Teď si představte, že Vaše cesta jde přímo kupředu skrze jednotlivé linie. To umožňuje prožívat život a své vlastní “zkoušky” které jsou přizpůsobeny tomu, abychom se posouvali skrze tyto body ke Zdroji – tedy k pochopení všeho, co jest.

Aby to nebylo tak snadné a neskočili jste ihned do bodu, kdy Vaše vědomí obsáhne vše, jsou zde určité hranice, určité hraniční spektrum směru (bodů, či rozsah stupnice) kterým se můžeme vydat z bodu tady a teď. Je to kontrolní mechanismus, který zabraňuje tomu, abychom se ocitli na místě, které sami nestačíme přijmout jako realitu. Proto ti, kteří jsou otevření novému poznání, mají karmu doširoka rozevřenou a ti, kteří se bojí a drží se toho co mají (či znají) nyní, ji mají zcela uzavřenou a rozhodnou-li se něco ve svém životě změnit, nemají takový potenciál jako ten, kdo je odhodlán hledat i v neznámém.

Je těžké změnit svůj život, lpíme-li na každém aspektu života, který právě nyní prožíváme, jako třeba lpíme na svém autě, na svém počítači, na svých kamarádech a jejich jednotlivých aspektech, chování, vyjadřování, přátelství, … Lpíme velmi často naprosto na všem a nechceme žádné změny, čímž si sami uzavíráme onu bájnou “Karmu” – kontrolní mechanismus sebe sama a stavu, dějovém rozsahu, ve kterém se právě nyní nacházíme.

Abych to shrnul, je zapotřebí rozevřít svou karmu skrze rozvoj poznání, čímž si do života můžeme přinést doslova cokoliv, neboť karma je kontrolní mechanismus našeho vědomí, které zajišťuje, abychom v jednotlivých bodech žili vlastní, skutečnou REALITU, dokud si neuvědomíme naprosto Vše.

Sněte, a Vaše sny se vyplní, uvěříte-li v ně, neboť tak budete moci skočit do bodu, ve kterém je Váš nynější sen skutečností. 💫☯️

~ NEURONY ~

~ KVANTOVÉ POLE ~

~ PARALELNÍ SVĚTY ~

Víme-li co je to karma, jsme schopni představit si celý náš život jako bohatou strukturu vazeb mezi jednotlivými body universa, kterými nejsme limitování cestovat a skrze ně poznávat život jako celek. Chceme-li dosáhnout nejvyššího bodu poznání, tak ten si lze představit, jako obsažení veškerých bodů, které jsou, veškerých světů a realit v propojené struktuře, kde nejsou již žádné hranice skrze náš vlastní kontrolní systém života a vědomí. Tudíž nejvyšším stupněm vědomí je přesouvat se z kteréhokoliv místa tady a teď do každého bodu, jenž existuje bez námitek našeho vlastního kontrolního systému – Karmy – neboť naše vědomí již bude připraveno obsáhnout vše. Již nebude limitováno prostorem, časem, ani dimenzemi. Již vše bude volně plynout a nikdo nebude řešit, co možné je, a co nikoliv.

Takto bych definoval strukturu Universa po dosažení mistrovské úrovně zde na Zemi. Kdo je mistrem, může cokoliv, neboť jeho vědomí to dovoluje, je připraveno na kterýkoliv stav, kterýkoliv bod struktury života. A nyní si představme náš vlastní mozek jako obraz našeho vědomí. V životě jsme zažili a naučili se toho skutečně “mnoho”, čímž jsme si vytvořili vazby mezi jednotlivými neurony v našem mozku, jenž nám nyní říkají, co možné je a co možné není. Jednotlivé vazby a cesty neuronů tvoří naší realitu, kterou právě nyní prožíváme.

Obsažení mistrovské úrovně vědomí, tedy degradace karmy na bod 0, znamená využití veškerých možných cest neuronů, čímž dokážete změnit cokoliv, co se okolo Vás ve Vaší realitě děje, neboť mozek je ten nástroj, jenž tvoří naší prožívanou realitu, naše vnímání, naše reakce a cit pro vše, co jest. To právě mozek je našim nástrojem vědomí, který zpracovává vše, co jest. Rozum, teď si říkáte možná, že vědomí lze tedy připodobnit rozumu?

Avšak nic není větší omyl, než je tento. Rozum je prostředek Karmy, která Vám ukazuje cestu, kterou plynete, kterou jste v minulosti plynuli a narazili jste na omezení – karmu. Dozajista každý z Vás někdy doufal a prožil ono limitování karmou tak, že zkoušel něco nového s pocitem naděje a skončil ještě bídněji, než předtím, tedy Karma skrze prostředek zvaný Rozum byly aktivovány a naznačili Vám, že právě taková cesta není možná skrze Vaší nepřipravenost posunout se kupředu, neboť nebylo Vám Vámi dáno, abyste mohli vstoupit do takové cesty neuronů, do takové cesty bodů, skrze cestu svého vědomí.

Chce-li člověk vstupovat do světů skrze nové neuronové cesty, musí začít pracovat na sobě, musí začít pracovat na představivosti a zejména, to nejdůležitější – MUSÍ SE NAUČIT PRACOVAT SE SVOU VLASTNÍ MYSLÍ – musí vytvořit nejdříve fiktivní, imaginární cestu skrze vlastní myšlenky, vlastní představivost a to lze uskutečnit pouze tak, že budete prožívat svou vlastní fantazii, jako by se již stala. To proto mnozí využívají metodiku práce s imaginací, či afirmacemi – tvorbou obrazů (vizuálních, názorových), čímž se přitahuje tato “imaginární” realita do reality naší vlastní, který se tímto začne překrývat a vzniká tak možnost přechodu z jednoho vlákna do námi cíleného.

Obrazy skrze vizualizaci jsou skvělým nástrojem, jak oklamat naší mysl a kontrolní systém Karmy, je zde však pravidlo, že naše vědomí tomu musí nechat volný průchod, jinak karma tuto cestu zvrátí, zablokuje. Jste připraveni přijmout do života takovou změnu, či nikoliv? Takto se vždy ptá naše vědomí a dle toho zareaguje naše mysl skrze Rozum a obranný mechanismus Karmy.

Až jakmile je naše mysl čistá, skutečně ryzí, pak jsme připraveni změnit svůj vlastní život. Trpíme-li nyní, musíme se utrpení zbavit, abychom posunuli se kupředu skrze nové cesty neuronů, světů… Vždyť cokoliv si představíte, možné je, jen je potřeba se odhodlat a zbavit se svých pochybností – omezení – pečetí.

Abych tento text shrnul, mistrem stane se člověk, jenž má ve svém mozku vytvořené cesty mezi všemi neurony, což je obrazem našich možností v našem životě. Můžeme říci, že vytvoření vazeb mezi jednotlivými neurony tvoříte dálnici, po které cestujete skrze svůj vlastní životní příběh. Ten, kdo má již vytvořené všechny cesty mezi svými jednotlivými neurony, ten má neomezený potenciál, neboť již zde není limit Rozumem, jenž je prostředkem Karmy, který říká, co možné je a co možné není. Potom již není, proč blokovat jednotlivé cesty neuronů, neboť všechny již jsou propojeny. Tomu já říkám mistrovství.

Moudrost na závěr

Budujte cesty mezi jednotlivými body, nejezděte jen po již vybudovaných dálnicích, ale překonejte Rozum a vjeďte i na travnatou cestu, třeba i přes pole, abyste našli nová místa, na které bude vytvořená dálnice a budete tak mít otevřenou cestu zcela novou a s ní i nové možnosti tvoření ve Vašem životě.