Marek Szweda

PROJEKT RAJSKÁ ZAHRADA

~ Tvorba svého prostředí ~

Říká se, že každý člověk měl by nalézt své oblíbené místo pro svůj odpočinek a relaxaci. Mnozí neustále své životy prožívají v betonových džunglích a uzavřených prostorech a zcela zapomněli na to, co je to příroda, co je to čerstvý vánek, co je to šepat matky země…. Země nabízí mnoho potěšení, jen záleží vždy na nás, zda je využijeme, či nikoliv.

Zde v tomto článku Vám přiblížím mou vlastní cestu za vytvořením “svého vlastního posvátného místa”, které nejen mne nabízí neuvěřitelné prostředí pro odpočinek, relaxaci a obdivu samotné přírody a toho, co vše nabízí. Ať už jsou to čerstvé plody, nádherné květiny, které klíčí z malých semínek, nebo květoucí keře, které nádherně voní a můžeme sledovat motýly, jak si na nich v pestrých barvách hrají.

Ovšem, cesta k dosažení takového místa, je velice náročná. Samozřejmě, můžete se ptát, proč tvořit něco, když si můžete zajít do zámeckého parku, který už tak je nádherný a poskytuje lidem prostory pro odpočinek a pro obdiv přírody… Samozřejmě! Avšak něco zcela jiného je mít svůj vlastní prostor, harmonizovaný dle Vašich vlastních představ obsahujíc energii, která je přímo pro Vás a Vy máte nejvyšší právo ji využívat!

“Posvátná země” pro každého z Vás může vypadat zcela odlišně. Může to být příroda, může to být wellness, může to být skála, může to být domov, …

Je to jen a pouze na Vás!

O tuto zahrádku se naše rodina stará již několik generací. Sám jsem na této zahradě strávil téměř celé dětství… a vlastně nejen dětství! 🙂 Pamatuji si, jak jsem neodbytně vždycky chtěl zahradu posekat, i když jsem byl ještě malé dítě. Vždy jsme se celá rodina na této zahradě bavili, pracovali, grilovali, sportovali… je to taková oáza pro naše duše, vskutku! 🙂

Tato zahrada je pro mne skutečným bohatstvím, nejen tím, jaké plody poskytuje, nebo že samotný pozemek má určitou hodnotu, to vůbec ne! Jde o citovou vazbu a energii, kterou naše rodina včetně mne do této zahrady v průběhu mnoha desetiletí vložila skrze poskytovanou péči, které jsme jí věnovali. Jakmile člověk najde místo pro svou relaxaci, zjistí, že sám v průběhu času bude mít touhu měnit ji ke své vlastní dokonalosti. Začne jí uklízet, začne opečovávat rostliny, začne je zalévat, hnojit…. Začne postupně měnit, či přidávat určité prvky tvořící tento prostor, může se tam přidat nějáká soška, nebo změnit celý terén… Je zde spousta věcí, které můžeme udělat, připravujíc tuto oblast pro svou vlastní vizi dokonalosti.

Nynější přeměna zahrady začala v roce 2018, kdy jsme se rozhodli revitalizovat naší zašlou skalku, o kterou jsme se skutečně moc nestarali v předchozích letech kvůli “důležitějším” starostem a která se v průběhu několika let skutečně dost pozměnila, vyžadujíc značnou péči.

Jak jsem již napsal, počátek “Rajské zahrady” začal v roce 2018, kdy jsme společnými silami zcela opravili roky sešlou a rozrostlou skalku, kde jsme již aplikovali také něco ze znalostí aplikované filosofie a harmonického a symbolického významu jednotlivých prvků tvořící tuto skalku. Základ jsme samozřejmě ponechali, ten tvoří zasazené a rozrostlé květiny. Samozřejmě jsme je upravili, zbavili jsme je zátěže mrtvých částí a ponechali jen ty zdravé. Zasadili jsme také několik rostlin nových, ale největší část přeměny tvořilo vytvoření kamenné části skalky v jejím centru, kde jsme potřebovali prvek kamenů, ve které jsme samozřejmě umístili sošku Buddhy.

O tuto zahrádku se naše rodina stará již několik generací. Sám jsem na této zahradě strávil téměř celé dětství… a vlastně nejen dětství! 🙂 Pamatuji si, jak jsem neodbytně vždycky chtěl zahradu posekat, i když jsem byl ještě malé dítě. Vždy jsme se celá rodina na této zahradě bavili, pracovali, grilovali, sportovali… je to taková oáza pro naše duše, vskutku! 🙂

Tato zahrada je pro mne skutečným bohatstvím, nejen tím, jaké plody poskytuje, nebo že samotný pozemek má určitou hodnotu, to vůbec ne! Jde o citovou vazbu a energii, kterou naše rodina včetně mne, do této zahrady v průběhu mnoha desetiletí vložila skrze poskytovanou péči, které jsme jí věnovali. Jakmile člověk najde místo pro svou relaxaci, zjistí, že sám v průběhu času bude mít touhu měnit ji ke své vlastní dokonalosti. Začne jí uklízet, začne opečovávat rostliny, začne je zalévat, hnojit…. Začne postupně měnit, či přidávat určité prvky tvořící tento prostor, může se tam přidat nějáká soška, nebo změnit celý terén… Je zde spousta věcí, které můžeme udělat, připravujíc tuto oblast pro svou vlastní vizi dokonalosti.

Poté, co jsme měli krásnou skalku, následujjící rok na jaře se stalo něco pro mne pozoruhodného. Otec, jak byl sám na zahradě, rozzlobilo ho, že branka v horní části zahrady nešla otevřít dovnitř zahrady, z nenadání vzal rýč a začal kopat a srovnávat celou plochu u té branky, která ho k tomu “inspirovala”. Poté, co jsem tam následující den přišel spolu s ním, řekli jsme si, že aby to nevypadalo tak fádně jako rovná čára, vytvoříme tam takovou vlnovku, bude to vypadat přeci stylově! 🙂 A tak jsme také udělali – viz fotografie. 😉 Vlnovka je symbol proudící energie, je to prostředek k tomu, aby harmonizoval a posiloval, směřoval energii na všechna místa a spojovala se tak energie vnější s vnitřní. Pouhá rovná čára by narušovala a oddělovala jeden prostor od druhého, aniž by se ta energie rozplynula do svého okolí, zkrátka z jednoho bodu by cestovala do druhého bez jakéhokoliv vlivu.

Poté, co jsme měli oblouk vytvořen terénními úpravami, vytvořili jsme zítku za využití betonových tvarovek, které do sebe krásně zapadají a vytváří tím pevný “val”, který jsme vyplnili půdou a zasadili do něj jahody a vytvořili tak úžasnou jahodovou álej. Poté již stačilo dokončit několik estetických úprav. Upravili jsme celou zeleň, zasadili jsme nové trávy, odkořenili jsme nechtěné křoví jdoucí od sousedního pozemku, a tak skončila jedna část úpravy, jenž byla ihned vzápětí následována úpravou další.

Jakmile jsme započali terénní úpravy, měli jsme vybudovanou rovnou stezku do zahrady, pak nás zaujala myšlenka vytvořit místo pro posezení uprostřed mezi stromy a tůjemi. Posoudili jsme to jako zcela dokonalé místo, kde budeme mít soukromí, a zároveň jako místo, kde by plánovaný chodníček mohl vést. Chtěli jsme si zkrátka vytvořit takovou krásnou zónu pro posezení, která bude navazovat na již vytvořené okolní aspekty, které jsme doposud budovali.

Jakmile jsme se s otcem shodli, pak stačilo vzít rýč do ruky, dovést si kolečka a jednoduše kopat a srovnávat terén do podoby, kterou jsme si oba schválili za zcela bezchybnou. To vše můžete shlédnout na fotkách, jak tyto práce postupně postupovaly ke svému zhotovení, a pak už stačilo jen napojit již vytvořenou cestičku od vstupní branky až právě do oné zóny pro posezení.

Poté, co terénní práce byly dokončeny, pak zbývalo jen zakomponovat tvarovky tak, aby toviřili určitou “hráz” jako okraj mezi posezením a samotnou půdou, terénem. Využili jsme takzvané tvarovky, které je možné vyplnit půdou a zasadit dovnitř bylinky, či kásné květiny obohacující toto místo pestrými barvami a také právě zmíněné bylinky, které mohou se využít při grilování, nebo jen tak pro zdraví.

Jakmile tvarovky byly usazeny a vše bylo připraveno, přešli jsme do finální fáze této etapy úprav. S otcem jsme studovali, jak a z čeho vyrobit co nejlepší a co nejlevnější pevný chodník, abychom tam mohli bez ušpinění chodit a zároveň, aby vypadal v určitém smyslu “luxusně” a tak jsme se shodli, že nejlepší variantou je využít zakoupenou formu na betonový chodník, se kterým jsme si užili spoustu hraní, jako malé děti s bábovičkami na pískovišti… Bylo to takové vrácení se do dětství, skutečně! 🙂 A zbylý prostor mezi tvarovkami a vybetonovaným chodníkem jsme vysypali bílími kamínky, které nádherně zakončili veškeré naše snažení v této části naší Rajské Zahrady.

Takže takto jsme postupovali k vytvoření našeho kousku “posvátné země”. Můžete se nechat inspirovat, můžete jen pozorovat. Můžete jít ven a najít si svůj vlastní kousek “posvátné země”. Hledejte. Naleznete místo, kde se budete cítit skutečně krásně, odpočatě. Jakmile takové místo najdete, využívejte svůj volný čas k tomu, abyste byli v souladu se vším, co jest, včetně sebe samých. Využívejte vnější prostředí, abyste aktivně ovlivnili prostředí vnitřní. Není na tom nic špatného. Nemusíte meditovat v místech, na kterých cítíte se špatně. O tom to vůbec není.

Moudrost na závěr

“Každý by měl mít kousek “posvátné” země,
kde se může zrelaxovat, lehnout si na zem nebo na lehátko,
a jen si tak užívat dokonalosti života.” 🙂

Marek Szweda