Marek Szweda

O SEBEOBRANĚ

~ KAŽDODENNÍ MOUDROSTI ~

Mnozí neustále slyší název sebeobrana. Je to jedna z nejčastějších aktivit, které se snažíme naučit poté, co jsme napadeni my, nebo naši blízcí. Shodneme se zajisté na tom, že sebeobrana znamená umění bránit sebe sama, že ano? … Nicméně snažili jste se někdy odpovědět, co je to sebeobrana a co vše do tohoto názvu patří? Jaké aspekty života do sebeobrany patří, bez čeho by sebeobrana nebyla sebeobrana? Bez čeho byste se nikdy neubránili před útočníkem? Na toto se nyní zaměříme v tomto delším článku, který pojednává o sebeobraně jako takové.

Právě teď jsem přijel z letního tanečního táboru (ano tanečního!), kde jsem měl jako instruktor za úkol 100 dětí naučit základy sebeobrany… Velice těžký úkol, to vám povím! Ale donutilo mě to zamyslet se nad tím, co dětem ukázat, co je naučit a co je vlastně vůbec nejdůležitější, když se řekne sebeobrana. Tak se na to pojďme společně podívat trošku do hloubky.

Sebeobrana je klíčovým faktorem v našich životech k tomu, abychom uměli bránit sebe sama a zachovat si naše zdraví případně zachovat zdraví našich blízkých. Je to komplexní pojem zahrnující mnoho aspektů našich životů. Obsahuje vlastně všechny důležité prvky tradičních bojových umění, ať už je to fyzická zdatnost, výdrž, odolnost těla a mysli, síla, hbitost, vnímavost, charisma a další schopnosti a dovednosti týkající se právě sebeobrany a tradičních bojových umění.

Můžete si nyní říci, že je to moc složité… tolik věcí neustále zdokonalovat, abychom se uměli bránit. Ovšem, že je to složité, pokud chceme být těmi, které nic nesrazí na kolena. Můžeme být nejlepší v síle a umět dokonale všechny techniky, ale pokud nedokážeme včas reagovat, rychlejší soupeř nás bez větší námahy porazí… A tak je to v každém aspektu, který jsem výše sepsal. Každý člověk je jedinečný a má vrozené určité nastavení, určité talenty… někdo rád běhá, někdo rád posiluje. Důležité je však všechny z aspektů dát do harmonie, abychom dokázali pružně reagovat v jakékoliv životní situaci, včetně napadení útočníkem.

V dnešní době je těžké být těmi nejlepšími, nejrychlejšími, nejsilnějšími, když existují profesionálové, kteří trénují každý den několik hodin právě to, co je mu nejbližší, na co má talent a stává se tak tím nejlepším ve svém oboru. Může to být profesionální sprinter nebo maratónec, ale ani jeden z nich nemohou se měřit s tím druhým v obou kategoriích, maratónec vyhraje vždy nad sprinterem v maratónu a naopak… Je to zcela přirozené… Tak vám tedy položím otázku ze všech nejdůležitější: „Jak se tedy bránit, když jsou všude okolo mě lidé, kteří jsou mnohem silnější, rychlejší, těžší, vyšší, … než my?“

Společně s dětmi jsme hovořili o všech aspektech, které do sebeobrany patří:

  • ať už je to síla, která nám umožní manipulovat se soupeřem
  • fyzická výdrž, abychom mohli utíkat a případně se bránit před více soupeři a neunavili jsme se
  • fyzická odolnost, která nám zajistí pevné tělo, které nám v boji vydrží tvrdé rány
  • hbitost, abychom mohli rychle reagovat vlastním tělem
  • vnímavost, abychom měli rychlé a správné reflexy na soupeřovy pohyby a také abychom vnímali své prostředí a mohli včas rozpoznat, kdy se na nás někdo chystá zaútočit
  • charisma, které dokáže ovlivňovat lidi okolo sebe, ať už je to projevem chůze, řeči, výrazů, ale i našeho oblečení…
  • dovednosti, které získáváme skrze trénink a studium… když nás někdo začne škrtit, musíme vědět, co v dané situaci máme dělat, abychom se úspěšně ubránili
  • samozřejmě to není celý seznam, je to jen pár bodů, které považuji v tomto článku za hlavní, i když to hlavní teprve přijde.

Společně s dětmi jsme se věnovali také debatě a studiu vnitřního klidu – shodli jsme se s nimi na tom, že když člověk není v klidu, a je v situaci, která v něm vzbuzuje strach, napětí, neklid, zachová se mnohdy zcela jinak, než jak by danou situaci řešil s „klidnou hlavou“. Mnohdy jednáme stejně tak, jako právě ten soupeř, který nám začne nadávat a my mu to vracíme i s úroky, abychom byli lepší… Ovšem právě naše reakce způsobí stupňování tohoto slovního útoku, který může přejít na útok fyzický právě tím, že vy jej překonáte slovně a tím jej vyburcujete, aby Vám svou sílu dokázal jiným způsobem.

Bojová umění mají odjakživa neodmyslitelné spojení se symbolem jin-jang – symbolu harmonie mezi dvěma životními aspekty – činností a nečinností – to by mohlo být jedno z vyjádření, které jin-jang vyjadřuje. Právě my, když jsme v určité situaci můžeme ji řešit mnoha způsoby, můžeme se ponořit do vzteku, a začít dle toho jednat, můžeme tu danou situaci ignorovat a zůstat nečinní, jakoby se nic nedělo a nebo můžeme být klidní, být takzvaně ve svém středu, a jednat přesně tak, jak cítíme ve svém srdci, že je správně.

Naslouchat svému srdci – jedna z frází, které jsou využívány po celém světě, ačkoliv když se zeptáte člověka, co to znamená, mnohdy nezná odpověď… Je velice těžké na to odpovědět, neboť srdce promlouvá skrze nejhlubší rovinu nás, kterou zakrývá mnoho vrstev našeho ega a vzorců chování, které jsme si během života nasbírali. Společně s dětmi jsme si prošli několik příběhů právě o naslouchání vlastnímu srdci a několik filosofických pravidel, jako je například nesuď knihu podle obalu – jedno z nejdůležitějších, neboť nepoznáme co je v knize, dokud ji neotevřeme…

Každopádně proč jsme v článku o sebeobraně skončili u fráze „naslouchat svému srdci“? Je to velice důležité! Každé tradiční bojové umění má hlubokou filosofii, která klade za cíl bojovníkovi nalézt svůj vlastní vnitřní klid, harmonii… Vnitřní klid se hledá opravdu těžko, když zažíváme velice rychlý život plný různých životních situací, ale právě tím, že ten život se neustále zrychluje a neustále přichází něco nového, měli bychom nejdříve ze všeho nalézt sebe sama skrze svůj vnitřní klid, který nám zajistí mnoho prospěchu během našich životů. Může to být vyhnutí se stresu před vystoupením, může to být odvaha k tomu oslovit člověka, který mne přitahuje… vnitřní klid je potřebný v každém ohledu našich životů, abychom neupadli do stresu a ten se nehromadil do té míry, že se projeví skrze nemoc. Mnoho nemocí je psychosomatických, které si tvoříme sami skrze nahromaděný stres, který neumíme zpracovávat. Utápíme se ve stresu a ten se poté přetváří do podoby nemoci. K úspěšné sebeobrany je jeden z klíčových faktorů naslouchat svému srdci, naslouchat nejhlubším pocitům a životu jako takovému, protože když dokážeme pochopit řeč svého srdce a naslouchat mu, poté se nikdy nedostaneme do situací, kde bychom museli reagovat na jakýkoliv útok.

Sepíšu zde jeden příběh, už ani nevím, jestli jsem jej někde slyšel, nebo jsem si jej vymyslel, každopádně je velice důležitý a přínosný pro každého člověka:

Představte si indiána, jak pluje na kanoe po řece Amazonce. Pluje klidnou řekou do sousední země, kterou se rozhodl poznávat. Je to pro něj nepoznaná krajina, kterou chce poznat a objevovat. Jak si takto pluje již několik hodin, najednou jej přepadne takový zvláštní pocit, jakoby mu něco tlačilo na srdce. Indián je zmatený a nerozumí tomu, co se děje, proč cítí ten tlak na svém srdci, proč se mu to děje, když si tak krásně pluje na klidné řece do nové nepoznané země? On však tento pocit nepotlačil, ale snažil se nalézt odpověď, když mu najednou přišla myšlenka, že by měl opustit řeku a jít s kanoe na zádech skrze džungli plnou stromů, trní a překážek právě namísto klidné plavby na této řece… Říkal si, co ho to napadá, proč by něco takového měl udělat? Proč by měl jít složitou cestou, když může pokračovat tou klidnou? Tlak se v srdci stupňoval, až poslechl své srdce, připlul na břeh, vzal si kanoe na záda a opravdu procházel dlouhou dobu džunglí plnou překážek, dokud zase nedorazil na břeh, kde mohl pokračovat dále v poklidné plavbě… Když však došel k břehu a chystal svou kanoe na další cestu, porozhlédnul se a zjistil, že slyší šumění vody, což ho zaujalo. Bylo to pár desítek metrů směrem zpět po proudu řeky, rozhodl se to prozkoumat. Když tam šel, šumění neustále sílilo a objevil se vysoký útes, který byl přímo na řece a tvořil tak nádherný vodopád, který kdyby se snažil proplout, nedopadlo by to dobře jak pro indiána, tak pro kanoe…

Co ten příběh znázorňuje? Znázorňuje to v jednoduchosti umění naslouchat svému srdci, i když je to zcela proti logice mysli, abychom se vždy vyhnuli ohrožení. Můžeme si tak zachránit mnoho, budeme-li naslouchat právě svému srdci skrze hluboký vnitřní klid a harmonii. Není to tak jednoduché, umí to málokdo, avšak všechny tradiční bojová umění vedou právě k nalezení onoho „bájného“ vnitřního klidu a naslouchání vlastního srdce, které vede člověka k prožití šťastných a naplněných životů. Sebeobrana není jen o tom nakopat útočníkovi rozkrok, ale je to komplexní soubor všech životních aspektů pro to, abychom mohli žít v klidu a byli vždy připraveni řešit jakékoliv životní situace, nikoliv jen fyzický útok.

A právě o tom tradiční bojová umění jsou a my společně šíříme tyto hodnoty a životní principy mezi lidi skrze naši činnost v našem klubu v Karviné „Survival & Kung Fu Club Karviná, z.s.“ Naše činnost nabízí výuku tradičních bojových umění, efektivní sebeobrany, ale také zdravotní cvičení Qi-Gong a meditace pro nalezení vnitřního klidu a hlubšího poznání. Věříme, že každý, kdo hledá, najde, co potřebuje. Vše důležité o klubu najdete na našich webových stránkách www.dc-akademie.cz 😉

Moudrost na závěr

Následuj svou intuici, ta tě zavede vždy na to správné místo,
kde čeká tě ten největší poklad.

Marek Szweda