Marek Szweda

ČTENÍ PALMOVÝCH LISTŮ

~ Osobní zkušenost ~

Vlastní osud – to je téma, o kterém se vedou velké debaty zapojujíc naše vlastní vnímání svých vlastních životů a možností, které nám naše vnímání poskytuje pro to, abychom pochopili, co je to ve skutečnosti život a co je jeho smyslem.

Samozřejmě je zde spoustu “odvětví” a forem výkladů, ať už je to samotná astrologie, projít se za kartářkou na výklad tarotu, či zajít za věštcem, aby nám dal zprávu o tom, co vidí ve spojení s naší životní cestou. Je zde skutečně mnoho cest, jak zjistit přízeň osudu a je jen na nás, jakou formu “rady” či “vhledu” si zvolíme, jsme-li zvědaví, co vše nám to může přinést pro náš další rozvoj a pochopení sebe sama a celku zároveň.

Já jsem po dlouhé době, během které již jsem byl ve spirituálním spojení s mými duchovními učiteli, se rozhodl, že si nechám zcela nezávisle přečíst svůj vlastní osud, abych si porovnal to, co bylo mi jimi řečeno s tím, co jsem měl za vize svého vlastního života, tedy mých vlastních cílů a snů s nezávislým čtením mého životního příběhu z mého zápisu na palmovém listu, který se předává ne stovky, ale dokonce mnoho tisíců let pro naše vlastní poznání a životní posun.

Čtení palmových listů probíhá v Indii v knihovnách palmových listů, kde je uloženo přibližně 80.000 základních životních linií, nebo-li příběhů. Tedy tak bych to nazval alespoň já. Je to, jako bychom ve svých životech na sebe brali určité nastavení, určitou postavu s danými charakteristikami, ačkoliv každý prožívá svůj vlastní unikátní příběh v daném čase a prostoru – život se liší u nás v Evropě, Asii, Africe a kdekoliv jinde – zkrátka každý život je jiný nejen v tom našem vlastním nastavení, ale i v nastavení okolního prostředí. No a tak jsem se rozhodl, že bych si tedy chtěl všechny tyto informace, které jsem obdržel sám a také od ostatních, s mými vlastními sny, společně s nezávislým výkladem mého života z palmových listů uspořádat a vytvořit si tak celkový obraz mého vlastního života a mého následného směřování, které by vedlo k završení všech mých životních poslání a zároveň by mne to i naplňovalo. A tak se i stalo.

V průběhu února jsem zaslal otisk svého pravého palce (u žen se zasílá otisk levého palce) jako specifický znak našeho vlastního života, který Nádí v Indii použili k tomu, aby našli svazky palmových listů, které jsou v souladu právě s tímto otiskem palce a jeho specifickými charakteristikami. Samotné hledání obvykle trvá okolo 1-3 měsíců, tedy, pokud vlastní palmový list daný člověk skutečně má (ale říká se, že každý, kdo touží po tom přečíst si palmový list, zpravidla je pro něj připraven, jinak by po něm netoužil – tedy ne skutečně celou svou podstatou). Můj otisk našli zhruba po 44 dnech, kdy poté stačilo schválit termín čtení a s chutí jsem čekal, zda skutečně naleznu svůj svitek, a potvrdím si, zcela nezávisle, zda je to jen psychologický paradox, či je to skutečnost (je zde mnoho kladných, ale také záporných recenzí, proto je třeba vždy být nezávislý a skrze svou vlastní zkušenost zjistit, jaká je ona pravda).

~ První čtení ~ Generální Khandam ~

Jakmile jsme navázali spojení (čtení probíhalo online přes Skype), indický Nádí měl připravené dva svazky palmových listů, které byly vytvořeny dle jejich informací před 3.000 lety a přepsány na nové palmové listy před 300 lety (palmové listy jsou pravidelně přepisovány kvůli zachování jednotlivých životních osudů – listy samozřejmě nejsou nesmrtelné). Celý proces byl velmi silný v energetické provázanosti všeho… skutečně všeho, neboť energetická matrice při takové životní události je opravdu řádně stimulována, jsme-li dobře naladěni! 🙂

Nyní bylo potřeba nalézt správný palmový list s mými aktuálními údaji, neboť je důležité najít přesnou shodu, přeci jen každý ten list je určen pro někoho “jiného” v jinou “dobu” jinou “dějovou linii” jiný “časoprostor” whatever you can think about…(mám rád angličtinu) 😉 Avšak i přesto, že to byla skutečně klidná atmosféra, z Nádího jsem měl skutečně příjemný pocit, stále jsem byl přeci jen skeptický k tomu, zda se skutečně může najít list, na kterém budu mít vše napsáno, a co by nebylo jen tak obecného charakteru.

Překvapení nedalo dlouho čekat, zhruba po 30 listech a velmi stručných obecných otázkách formou odpovědí ano/ne jsme došli k listu, kde mé odpovědi na vše bylo jen ANO – byl to můj list, dokonce řekli jméno mé matky, mého otce a dokonce i mé vlastní (samozřejmě, když je to můj svitek, že?) aniž by měli ode mne jakékoliv zásadní údaje (kromě skutečně obecných informací, ze kterých člověk stejně nic neposkládá dohromady). Zkrátka pravděpodobnost toho všeho je vskutku nulová, neboť si tyto údaje nemohou získat ani online – otisk prstu je přiřazen pod referenční číslo, tudíž čteč Nádí nezná dokonce ani Vaše osobní jméno.

~ Spadl mi skutečně kámen ze srdce – čtení mého životního příběhu začíná! ~

Čtení probíhá formou výkladu zápisu na palmovém listu, kdy Nádí čte Váš palmový list ve starotamilštině a je zde překladatel do anglického jazyka, který Vám to srozumitelně řekne (případně máte českého překladatele, který vám překládá z angličtiny do češtiny – to je v rámci poskytovaných služeb čtení palmových listů viz webové odkazy níže). Samotný výklad je velmi úzce propojen s duchovním směrem Indie – Hinduismem (božstva, pojmy) a speciálním směrem Nádí astrologie. Je zde hodně údajů zaměřující se na postavení planet, avšak to mne moc nezaujalo. To, co mne skutečně zajímalo a co mne neskutečně naplňovalo, byl hlavní výklad mého vlastního života. Nezajímalo mne, jaké budu prožívat období, ale co v životě budu dělat, co budu prožívat, jaký mám ve svém životě skutečný potenciál a čeho mohu dosáhnout. A ono všechno tam skutečně bylo psáno a nejen to, bylo to v souladu s tím, co bylo mi řečeno a po čem jsem vnitřně již dlouhou dobu toužil – žádné nahodilé obecné informace, ale skutečná fakta!

Velká část výkladu mého palmového listu byla zaměřena na duchovno – nebývá to tak úplně zvykem. Je to dáno tím, že jsem již vykonal mnoho úsilí v tomto směru a zřejmě jsem si to také stanovil, když jsem do tohoto života vstupoval. Už jsem věděl dávno, že mou životní náplní bude skutečně spiritualita a poznávání skutečnosti a skutečné podstaty sebe sama. A přesto, že o mne Nádí nevěděl vůbec nic, vše nasvědčovalo tomu, že jdu správným směrem a dokonce potvrdil vše, co bylo mi řečeno i mými duchovními mistry. Takže… skutečně je to pravda, že máme všichni dán určitý “osud” který můžeme, ale také bezpochyby nemusíme následovat, jsme-li schopni si tento osud skutečně uvědomit. Pak už jen záleží na každém z nás, zda jsme s tímto “osudem” v souladu, či nikoliv.

Proč vlastně píši tento článek? … To je vskutku dobrá otázka! Možná Vám chci dát naději, možná Vás chci inspirovat, možná si jen píši svůj vlastní “deník” toho, co jsem sám prožil ve svém životě… Ale co je důležité, palmové listy jsou skutečné a díky čtení mého palmového listu jsem se utvrdil v tom, že kráčím správným směrem, a že to, co ve svém životě dělám, má pro mne, i pro společnost, skutečný význam.

~ V ČR jsou dva portály, které mohou zprostředkovat čtení Vašeho palmového listu z Indie. ~

https://www.nadi.cz/ ~ Gejza Valenta ~ Má osobní zkušenost – Doporučuji

https://www.palmovelisty.cz/ ~ Pavel Krejčí

Čtení č. 2 – článek se připravuje – Gnanna Khandam + jednotlivé životní kapitoly

~ O knihovnách palmových listů ~

Asi před 3 000 lety existovalo mnoho velkých mudrců (přesný počet je nejasný: někteří hovoří pouze o 7, někteří říkají 18 a některé zdroje odkazují na desítky), indičtí Maharishové, kteří byli tak čistí od srdce a mysli a dosáhli tak vysoké úrovně vědomí, že mohli vidět v čase a prostoru. Měli možnost vidět budoucí životy milionů lidí a tyto vize na sušených palmových listech věčně rozdělit – jeden pro každý život, který předvídali … a mezi nimi možná i váš vlastní.

~ Proroctví Maharishiů ~

Astrologie Nádi, původně Nadi Shastry, je zahalena mlhou času. V současné době nikdo neví, kdy vznikla, nebo kdo se poprvé podíval na hvězdy a do božských říší, aby získal vhled do toho, co by budoucnost mohla mít pro obyvatele této Země. Víme, že po dobu nejméně 3000 let indičtí mudrci, Rishis, zasvětili svůj život hledání znalostí, aby získali vhled do minulosti, současnosti a budoucnosti.

V průběhu staletí mnoho velkých Rishiů pomohlo lidem najít jejich osudy poskytnutím božských vhledů a vedení, ale sedm z nich je považováno za největší mistry ze všech. Jsou známí jako sedm Maharishiů, 7 Velkých svatých, kteří použili své božské síly k tomu, aby se podívali do budoucnosti a předpovídali životy a osudy milionů lidí žijících po celé věky. Jejich znalosti budou, až nadejde čas, poskytnuty jako rady a vedení těm, kteří to potřebují, a to ve formě proroctví Palmových listů Maharishiů.

~ Indické palmové listy ~

Nadi, ve starém jazyce tamilštiny, znamená „vyhledávat“. Protože jednotlivec hledá předpovědi, které pro něj byly vytvořeny, aby našel účel a směr. Celý systém Maharishiových vhledů a předpovědí se nakonec začal nazývat Nadi Astrology.

Před třemi tisíci lety Maharishiové dali svým učedníkům osobní informace o vás a psali je na zvláštních palmových listech, také nazývaných Nadis. Tyto Palmové listy byly zachovány po celou dobu, abyste měli přístup k jejich obsahu, když je potřebujete nejvíce. Váš Palmový list byl vytvořen speciálně pro vás, aby vám poskytl vedení v nejdůležitějších dobách vašeho života tím, že vám umožní připravit se na budoucí události měnící život. Pokud se ve svém životě přibližujete k této křižovatce, váš palmový list vám pomůže nasměrovat tím nejpříznivějším směrem.

~ Co odlišuje Nadi astrologii od západní astrologie ~

Hlavní rozdíl mezi astrologií Nadi a západní astrologií je ten, že zatímco západní astrologie je velmi vágní a obecná, platí pro mnoho lidí najednou, palmové listy Nadi se vztahují pouze na jednu konkrétní osobu a jejich život. Ne každý člověk má Nadi Palmový list. Maharishiová proroctví jsou všeobecně považovány za přijaté od samotného lorda Shivy – a pouze ti, kteří byli vybráni, aby věděli o událostech v jejich životě dříve, než k nim dojde, najdou svůj osobní Palmový list. Pokud však nyní hledáte svůj Nadi Palmový list, je pravděpodobné, že jste mezi těmito vybranými – jak se také říká, tak pouze osoba, která byla předurčena znát svůj osud, se k čtenářům Nadi přihlásí v „předurčený věk“ a „předurčený čas“.

~ Jak se uchovávají proroctví Maharishiů? ~

Palmové listy Maharishiů byly diktovány a zapsány ručně před několika tisíci lety ve starověké podobě indického jazyka – Staro-Tamilština. Tento jazyk lze sotva srovnávat s naším vlastním, protože jeho symboly mají mnohem větší význam než naše. Pro správnou interpretaci toho, co bylo napsáno, je proto důležité najít zkušeného čtenáře, který je schopen porozumět hlubším významům a důsledkům prorokovaným ve vašem Palmovém listu.

~ Indické knihovny Nadi ~

Primární centrum pro Nadi Shastru je ve Vaitheeswarankoilu, nedaleko Chidambaramu, ve státě Tamil Nadu v jižní Indii. Až do 30. let 20. století Nadi zůstávala jen o něco více než starověké dědictví, které většina hinduistických astrologů sotva používala nebo dokonce pochopila. Svitky, které napsali Rishiové, obsahovaly nejen Maharishiova proroctví z palmových listů, ale mnoho svitků s cennými informacemi o starodávných způsobech léčení a duchovnosti. Když Britové okupovali Indii, znovuobjevili tyto ztracené poklady, a když konečně odešli, vzali s sebou mnoho z těchto svitků, a tak zavedli do moderního světa ajurvédu, jógu a mnoho dalších praktik dobře známých dnes. Svitky, které byly vnímány jako „okultní vědy“, však zůstaly pozadu, mezi nimi jsou také proroctví Maharishisových palmových listů.

V současnosti jsou palmové listy Maharishiů uloženy v několika knihovnách v celé Tamil Nadu a je k nim přístup pouze oprávněným správcům tohoto starodávného poznání.

~ Čtení palmových listů ~

K dispozici je jen velmi málo čtenářů Nadi Astrologie, kteří dokáží správně interpretovat nápisy na palmových listech Maharishiů, protože učení a pochopení poetického starodávného jazyka, ve kterém jsou psány, vyžaduje život a studium. Některé z palmových listů Nadi Shastra jsou dokonce psány ve formě rozhovorů mezi indickými bohy lordem Shivou a lordem Parvathim, vyjadřující obavy a zasílání božských požehnání jejich oddaným.

Každé proroctví Palmového listu obsahuje podrobné osobní informace o osobě, pro kterou bylo napsáno, jako je jméno, jména rodičů, datum a čas narození. Palmový list dále obsahuje informace o jejich manželech, jejich dětech a jejich kariérových volbách, což zajistí, že Palmový list je dokonalým zápasem a skutečně pro osobu, která hledá čtení.

Kromě těchto informací obsahují Palmové listy skutečné proroctví – možné životní cesty, karmu, která jim může poskytnout návod a radu pro jejich budoucí život. Tyto informace jsou vždy psány z pohledu okamžiku, kdy osoba obdrží čtení Palmových listů. Začíná přítomností a obsahuje vhled do celého zbývajícího života příjemce Palmového listu. Tyto vhledy jsou organizovány do Kandamů nebo-li „kapitol“ života daného člověka – jako je rodinný život, manželství, kariéra, zdraví, karma a mnoho dalších.

 

Informace čerpány z anglického zdroje: https://indianpalmleafreading.com/nadi-astrology

Moudrost na závěr

„Umění je to, co mnozí považují za projev sebe sama. Umění je to, jakým způsobem hovoříme, jakým způsobem se pohybujeme, jakým způsobem se projevujeme, jako celistvý člověk.”

Marek Szweda